Nauka

Nauka

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN prowadzi badania społeczno-ekonomiczne w zakresie problematyki rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Są to zarówno badania podstawowe, jak również prace eksperckie i ewaluacyjne.

 

Badania są realizowane w ramach wieloletnich planów naukowych poszczególnych Zakładów Instytutu oraz w projektach finansowanych przez instytucje zewnętrzne tj. Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisję Europejską, Parlament Europejski, Fundusz Wyszehradzki, US AID.

 

Zajmujemy się aktualnymi problemami dotyczącymi obszarów wiejskich, których waga jest niezmiernie istotna nie tylko dla mieszkańców wsi, ale również całego społeczeństwa. Tym co nas wyróżnia jest interdyscyplinarne podejście do kwestii takich jak: bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo rodzinne, odnawialne źródła energii, migracje, starzenie się społeczeństwa, wykluczenie społeczne.