Nauka

Strona główna / Nauka / Wsparcie eksperckie w ramach prac nad raportem OECD dot. powiązań miejsko-wiejskich w Polsce

Wsparcie eksperckie w ramach prac nad raportem OECD dot. powiązań miejsko-wiejskich w Polsce

 

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Okres realizacji: 2021- 2022

Umowa nr DSR/BDG-II/POPT/85/21

 

Potrzeba przeprowadzenia badania charakterystyki specyfiki powiązań miejsko-wiejskich w Polsce wynika z dokumentów strategicznych takich jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). W obu dokumentach podkreślono znaczenie powiązań miejsko-wiejskich w polityce rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego kraju. Stąd, głównym celem zadania było wsparcie grupy ekspertów OECD oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w procesie przygotowania raportu pt. "Urban-rural linkages in Poland" ("Powiązania miejsko-wiejskie w Polsce") poprzez realizację dwóch następujących działań zapewniających wszechstronne wsparcie merytoryczne w przygotowaniu raportu:

1) Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych

2) Formułowanie autorskich opinii eksperckich.

 

Pierwsze z wymienionych działań obejmowało sekwencję aktywności począwszy od eksperckiej analizy kolejnych wersji raportu uwzględniając formułowanie autorskich opinii/komentarzy w tym zakresie, poprzez wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu, realizacji i podsumowaniach spotkań ekspertów krajowych (Local Team), po redagowanie finalnej wersji raportu w języku polskim.

 

Drugie z wymienionych działań dotyczyło przygotowania odpowiedzi na pytania (ad hoc) zgłoszone, w trakcie pisania raportu, przez ekspertów OECD. Wsparcie merytoryczne w szczególności dotyczyło trzech wybranych województw (dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego), a wśród nich trzech typów obszarów funkcjonalnych (OF): 1) OF ośrodków wojewódzkich (w tym metropolitalnych), 2) OF ośrodków regionalnych (wokół miast średnich) i 3) OF ośrodków subregionalnych.

 

 

Zespół:

dr hab. Monika Stanny - Kierownik projektu

prof. dr hab. Jerzy Wilkin

dr hab. Adam Czarnecki

dr hab. Paweł Chmieliński

dr hab. Barbara Wieliczko

dr Piotr Fogel

dr Aleksandra Pawłowska

mgr. Łukasz Komorowski

mgr. Dominika Zwęglińska-Gałecka

 

Powrót