Badania

Strona główna / Badania / System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

 

Cel główny: Opracowanie innowacyjnego programu żywieniowego, który ma za zadanie skarmianie trzody chlewnej paszami wolnymi od GMO. Ten model żywienia w przypadku trzody chlewnej jeszcze nie jest tak popularyzowany na szeroką skalę. W szczególności, że w projekcie proponujemy chów świń bez GMO, tzn. począwszy od urodzenia do uboju zwierzęta nie będą miały kontaktu z materiałami GMO. Dotyczy to również prosiąt, które przed odsadzeniem będą piły mleko od loch żywionych mieszankami treściwymi nie zawierającymi komponentów GMO.  Mamy tu na uwadze samowystarczalność krajową.

 

W ramach operacji przewiduje się wykonanie zadań dotyczących wytworzenia z wieprzowiny produktów wysokojakościowych wolnych od GMO. Zadania polegać będą na wykorzystaniu aktualnej wiedzy, a także poszerzeniu jej o prace rozwojowe (PR). W etapie I operacji planuje się  zakupy akcesoriów, wyposażenia, sprzętów (czas trwania: 4 miesiące). Etap drugi będzie polegał na wykonaniu prac PR obejmujących m.in. analizę bazy paszowej i pasz dostępnych w gospodarstwach, przeprowadzenie doświadczeń żywieniowych z wykluczeniem pasz genetycznie modyfikowanych, analizę wyników mięsności, wykonanie badań konsumenckich, a także ekonomicznych w gospodarstwach (czas trwania: 10 miesięcy). Trzeci etap będzie obejmował dalszą analizę bazy paszowej, doświadczenie żywieniowe, analizę ekonomiczną, opracowanie systemu jakości, opracowanie innowacyjnego programu żywieniowego, a także działania promocyjne i prezentujące wyniki i rezultaty projektu, m. in. podczas konferencji podsumowującej. Otrzymane dane posłużą do opracowania innowacyjnego programu żywieniowego dla trzody chlewnej, a także systemu jakości.

 

Zadania Instytutu:

Przeprowadzenie badań konsumenckich: Badania konsumenckie przeprowadzone będą na podstawie opinii i postaw konsumentów żywności dotyczących produktów spożywczych oznakowanych jako wolne od GMO, badanie przy pomocy sondażu diagnostycznego w sklepach wielkopowierzchniowych, osiedlowych oraz z żywnością ekologiczną.

 

Powrót