Nauka

Strona główna / Nauka / Substantiation and measures for implementation of a human rights-based integrated approach to rural development, food security and land policy in post-war rebuilding of Ukraine

Substantiation and measures for implementation of a human rights-based integrated approach to rural development, food security and land policy in post-war rebuilding of Ukraine (akronim "rUAr: Rebuild Rural Ukraine")

 

Instytucja finansująca: Polska Akademia Nauk oraz Narodowa Akademia Nauk Stanów Zjednoczonych

Umowa nr PAN.BFB.S.BWZ.368.022.2023 o realizację i finansowanie projektu badawczego, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych

 

Zespół badawczy projektu składa się z pięciu badaczy:

  • Kierownik projektu: Prof. dr hab. Olena Borodina (Państwowa Instytucja „Instytut Ekonomii i Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy" / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk);
  • Dr Viktor Yarovyi (Instytucja Państwowa „Instytut Ekonomii i Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy" / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk);
  • Prof. dr hab. Shamil Ibatullin (Instytut Gospodarki Gruntami Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk);

 

Okres realizacji: 1 września 2023 - 31 sierpnia 2026

 

 

Cele projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej i szczegółowej analizy obecnego stanu obszarów wiejskich na Ukrainie, identyfikacja zagrożeń dla ich rozwoju w okresie powojennym, określenie potrzeb w zakresie zasobów ziemi i zaopatrzenia w żywność w kontekście krytycznych trendów demograficznych, a także uzasadnienie opartego na prawach człowieka zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich, bezpieczeństwa żywnościowego i polityki zarządzania gruntami w powojennej odbudowie Ukrainy wraz z określeniem środków ich realizacji.

 

Praktyczne wyniki badania będą oparte na scenariuszach rozwoju powojennego, uzasadnionych przy użyciu metod modelowania przestrzennego i prognozowania, systemu geoinformacyjnego do wspierania podejmowania decyzji opartych na dowodach. Opracowane zalecenia mające na celu poprawę systemu instytucjonalnego powojennego rozwoju obszarów wiejskich i agrarnych w oparciu o zintegrowane podejście oparte na prawach człowieka zapewnią decydentom narzędzia oparte na nauce do podejmowania decyzji w sprawie interwencji politycznych. Polityka powinna przyczyniać się do zapewnienia praw ludności ukraińskiej w zakresie dostępu do żywności, ziemi, zasobów finansowych, towarów i usług, czystego środowiska oraz prawa do decydowania o lokalnych opcjach rozwoju. Zasady te są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, celami Europejskiego Zielonego Ładu i obecną transformacją Wspólnej Polityki Rolnej UE, a wszystkie mają na celu zapewnienie lepszej równowagi między naturą, systemami żywnościowymi i różnorodnością biologiczną, aby chronić zdrowie ludzi.

 

 

Powrót