Nauka

Strona główna / Nauka / Rolnictwo węglowe w erze zmian klimatu

 

logo EU

 

IRWiR PAN rozpoczął realizację partnerskiego projektu pt. „Rolnictwo węglowe w erze zmian klimatu" który otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu 2023 Runda 1 KA210-VET- Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego Program Erasmus+. Projekt wpisuje się w priorytet horyzontalny polityki programu jakim jest: Środowisko i przeciwdziałanie klimatu.

 

Tytuł projektu: Rolnictwo węglowe w erze zmian klimatu

Akronim: CarbonAgro

Czas trwania: 01.12.2023 - 31.05.2025

Instytucja finansująca: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA210-VET-000160779

 

Partnerzy projektu:

1.     Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - lider (Polska),

2.     Top Farms Sp. z o.o. (Polska) - partner,

3.     SC Agrinatura S.R.L (Rumunia) - partner,

4.     Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (Rumunia) - partner.

 

Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości o rolnictwie regeneratywnym, a w szczególności o praktykach zatrzymywania węgla w glebie i związanych z tym możliwości pozyskania dodatkowego przychody ze sprzedaży z tzw. kredytów węglowych.

 

Działania w ramach projektu będą obejmować:

  • analizę danych i materiałów dotyczących rolnictwa węglowego/regeneratywnego i możliwości pozyskania i sprzedaży tzw. kredytów węglowych,
  • międzynarodowe spotkania projektowe - spotkania planowane są w Polsce, jak i w Rumunii,
  • przygotowanie publikacji podsumowującej uzyskane podczas realizacji projektu informacje (publikacja będzie dostępna w trzech językach: polskim, rumuńskim i angielskim),
  • upowszechnianie postępów w trakcie realizacji projektu.

 

Rezultatami realizacji projektu będą:

  • nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń a w konsekwencji zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości o praktykach rolnictwa regeneratywnego mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i magazynowanie węgla wychwyconego z atmosfery w glebie,
  • opracowanie materiału nt. rolnictwa regeneratywnego/węglowego w Polsce i w Rumunii, które uzupełni wiedzę partnerów oraz odbiorców projektu na temat praktyk wspierających rolnictwo węglowe i możliwości uzyskania kredytów węglowych,
  • upowszechnienie rezultatu projektu szerokiemu gronu odbiorców, w grupie tej znajdą się m.in. pracownicy naukowi, studenci, rolnicy, przedsiębiorcy rolno-spożywczy i inne osoby zainteresowane zwiększaniem wiedzy w zakresie kredytów węglowych.

 

foto

 

foto

Powrót