Badania

Strona główna / Badania / Potencjał absorpcji uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne

Potencjał absorpcji uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne

 

Kryzys uchodźczy w Polsce wszedł w drugą - po humanitarnej - nową fazę, wymagającą włączenia uchodźców w życie społeczne i gospodarcze. W tej fazie pilną potrzebą jest opracowanie rekomendacji w zakresie systemu realokacji uchodźców w kraju.

 

Głównym celem badań jest identyfikacja możliwości/potencjału społeczności wiejskich i małomiasteczkowych do włączenia uchodźców z Ukrainy w lokalne życie społeczne i gospodarcze. Jego podstawą musi być także rzetelna diagnoza potencjału osiedleńczego, infrastruktury oraz rynku pracy obszarów wiejskich.

Do realizacji tego celu przyjmujemy dwie komplementarne ścieżki. Pierwsza obejmie analizę rozkładu przestrzennego migrantów z Ukrainy w agregacji gminnej. Druga część badania będzie identyfikowała proces włączenia migrantów w życie społeczne i gospodarcze gmin.

W efekcie powstanie zestaw rekomendacji i wytycznych dla władz samorządowych i centralnych dotyczący instrumentów służących włączaniu migrantów w życie społeczno-ekonomiczne poszczególnych społeczności wiejskich.

 

Wykonawcy projektu:

prof. dr hab. Maria Halamska

dr hab. Paweł Chmieliński

dr hab. Monika Stanny

dr Ruta Śpiewak

dr hab. Tetyana Hohol

dr hab. Sylwia Michalska

dr Aleksandra Bilewicz

dr Aleksandra Pawłowska

dr Julia Tsybulska

mgr Agata Mróz

mgr Dominika Zwęglińska

 

 

Powrót