Badania

Strona główna / Badania / Ekonomia polityczna reform agrarnych

EKONOMIA POLITYCZNA REFORM AGRARNYCH

 

 

Głównym celem badań jest analiza reform agrarnych w ostatnim stuleciu Polski oraz próba ich syntezy.

Założono następujące szczegółowe cele badawcze:

C1. Identyfikacja przyczyn reform agrarnych w trzech epokach historycznych Polski (II RP, PRL, III RP)

C2. Identyfikacja instytucji społeczno-ekonomicznych kształtujących reformy agrarne.

C3. Zbadanie mechanizmów ustanawiania oraz wdrażania reform agrarnych.

C4. Analiza rezultatów reform agrarnych i ich konsekwencji dla funkcjonowania państwa, gospodarki i społeczeństwa.

 

Na każdym etapie badań będzie dokonywana analiza porównawcza w celu znalezienia uniwersalności (cech wspólnych) i osobliwości poszczególnych reform agrarnych.

Główna hipoteza badawcza brzmi: Reformy agrarne są zdeterminowane czynnikami polityczno-społecznymi.

Dotychczasowa wiedza na temat reform agrarnych ostatniego stulecia, jest cząstkowa i rozproszona. Zamierzeniem autorki projektu jest zebranie i posegregowanie tych „okruchów" wiedzy i dokonanie syntezy w duchu ekonomii politycznej. W obecnym zasobie wiedzy zauważamy bowiem brak kompleksowych, holistycznych i interdyscyplinarnych opracowań dotyczących reform agrarnych, uwzględniających równocześnie aspekty ekonomiczne, jaki też polityczne i społeczne.

Powrót