Badania

Strona główna / Badania / Media jako źródło wiedzy rolników

Podstawowym celem badań jest odpowiedź na pytanie o miejsce mediów jako źródła pozyskiwania wiedzy i informacji przez rolników oraz ustalenie znaczenia nowych technologii w pozyskiwaniu wiedzy przez rolników. Badania zaliczyć trzeba do badań podstawowych z interdyscyplinarnego obszaru z zakresu socjologii wsi, medioznawstwa, politologii i ekonomii behawioralnej. Będzie ono także sprzyjać sieciowej współpracy między ośrodkami badawczymi (Warszawa, Poznań, Lublin, Koszalin).

Powrót