Badania

Strona główna / Badania / Wpływ wspólnej polityki rolnej na przemianę pokoleniową, rozwój lokalny i miejsce pracy na obszarach wiejskich. Możliwości i wyzwania związane z odnową pokoleniową na obszarach wiejskich

Wpływ wspólnej polityki rolnej na przemianę pokoleniową, rozwój lokalny i miejsce pracy na obszarach wiejskich. Możliwości i wyzwania związane z odnową pokoleniową na obszarach wiejskich

 

Głównym celem projektu było:

  • Dogłębne zrozumienia roli WPR we wspieraniu odnowy generacyjnej na obszarach wiejskich oraz roli innych polityk lub czynników pozapolitycznych w tym procesie.
  • Zebranie dodatkowych pozytywnych/negatywnych przykładów inicjatyw lub polityk mających na celu przyciągnięcie młodych ludzi na obszary wiejskie i/lub rolnictwo w celu stworzenia portfolio dobrych praktyk w całej UE.
  • Rozważenie przyszłości WPR w zakresie przemiany generacyjne: co należy zrewidować w ramach obecnej WPR (instrumenty, regulacje itp.) w celu wspierania skuteczniejszej wymiany pokoleń po 2020 roku.

 

 

 

 

Powrót