Badania

Strona główna / Badania / Rola i zadania kluczowych partnerów systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS)

Rola i zadania kluczowych partnerów systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS)

 

Głównym celem ekspertyzy jest dokonanie diagnozy stanu polskiego AKIS oraz opracowanie narzędzi badawczych w formie kwestionariuszy ankiet kierowanych do najważniejszych aktorów polskiego AKIS. Ankiety posłużą w przyszłości do przeprowadzenia pogłębionych badań mających na celu dokonanie identyfikacji najważniejszych barier ograniczających tworzenie i stosowanie w praktyce najnowszych rozwiązań innowacyjnych, wpływających na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa na globalnych rynkach, przy jednoczesnym podniesieniu standardów środowiskowych i dobrostanu zwierząt hodowlanych.

 

Powrót