Badania

Strona główna / Badania / Przygotowanie narzędzi badawczych oraz opracowanie raportu metodologicznego do przeprowadzenia diagnozy i opracowania Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim