Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

Prof. dr hab.

Grzegorz Gorzelak

Zakład Ekonomii Wsi

Profesor
Adres email: gorzelak@post.pl

Pokój 224


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Rozwój lokalny i regionalny, polityka regionalna: doświadczenia polskie, międzynarodow; transformacja krajów post-socjalistycznych; procesy integracji europejskiej; strategie rozwoju regionalnego i lokalnego


WYKSZTAŁCENIE

1972 - magister nauk ekonomicznych, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszaw­skiego.

1980 - doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekono­micz­na we Wrocławiu.

1989 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

1999 - tytuł profesora nauk ekonomicznych


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od 2022 - profesor w IRWiR PAN

2003-2022 - profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim.

2003-2011 - profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego

2006, 2008 - visiting professor Carlton University, Ottawa, Kanada

1999-2020 - redaktor naczelny kwartalnika Studia Regionalne i Lokalne

1996-2016 - dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych - EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego (d. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego).

1996-2003 - profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

1996-2007 - visiting professor, University of Strathclyde, Glasgow, Wlk. Brytania.

1995 - stypendysta Fulbrighta, Waszyngton, USA (5 miesięcy).

1992-2003 - profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim.

1991-1996 - zastępca dyrektora Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW.

1990-1991 - Project Manager programu PHARE w International Union of Local Authorities w Hadze (10 miesięcy).

1990 - doradca ministra w Urzędzie Rady Ministrów (w wymiarze pół etatu).

1982-1983 - stażysta w Norwegian Social Science Data Ser­vices, Bergen (3 miesiące).

1981-1990 - adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów  Regio­nalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

1972-1981 - stażysta, asystent i starszy asystent w Zakładzie Badań Statystyczno-Ekonomicz­nych GUS.


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • Grant  OPUS „Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym Polski na tle doświadczeń międzynarodowych" NCN (2018-2022).
 • Horizon 2020: The Impact of Cohesion Policy on EU Identification (COHESIFY), kierowanie polskimi badaniami, 2016-2018
 • Grant OPUS „Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach II" - NCN (2013-2015).
 • FP7 "Growth - Innovation - Competitiveness: Fostering Cohesion in the Central and Eastern Europe (GRINCOH)", koordynacja (2012-2015)
 • ESPON "Territorial cooperation in transnational areas, between regions and across internal/external borders - TERCO", koordynacja (2010-2012)
 • FP7 "European Regions, EU External Borders and the Immediate  Neighbours. Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Co-operation", kierowanie polskimi badaniami (2010-2013)
 • Kierowanie Krajowym Punktem Kontaktowym ESPON (2007-2015).
 • Koordynacja I stopnia grantu indywidualnego „Kulturowe uwarunkowania regionalnych procesów rozwoju w Polsce i na Ukrainie" (2006-2007).
 • INTERACT - CULTPLAN, kierowanie polskimi badaniami, (2005-2007).
 • 6 FP „Methods and tools for evaluating the impact of cohesion policies on sustainable regional development - SRDTOOLS", Kierowanie polskimi badaniami (2005-2006)
 • ESPON 1.2.3  "Information Society", koordynacja (2005-2007)
 • Koordynacja prac nad aktualizacją Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, RCSS, (2004-2005).
 • ESPON (3 programy) (2002-2005), Kierowanie polskimi badaniami
 • 5th Support Framework Programme: Lines of Exclusion as Arenas of Co-operation: Reconfiguring the External Boundaries of Europe - Policies, Practices, and Perceptions - EXLINEA, Kierowanie polskimi badaniami (2003-2005).
 • Ex-post Evaluation of the Phare Programme of Cooperation Poland-Germany 1994-1999, kierowanie międzynarodowym zespołem wyłonionym w przetargu (2002-2003).
 • Metropolia - region: nowe relacje w gospodarce informacyjnej, grant indywidualny KBN (2001-2004).
 • Analiza założeń i wprowadzania reformy terytorialnej organizacji kraju, koordynacja I stopnia PCZ KBN  (2000).
 • Regionalne i lokalne aspekty polityk sektorowych, grant indywidualny KBN (1998-2000).
 • Institutional Infrastructure for Regional Development. Program ACE Komisji Europejskiej, koordynacja polskich badań (1995-1996).
 • Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, grant indywidualny  KBN  (1995-1997).
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, grant KBN, koordynacja II stopnia, (1995-1996).
 • Regional Development of East-Central Europe and its Impact on the EC, kierowanie polskimi badaniami (1993, 1996).
 • Eastern and Central Europe 2000, DG 12 Komisji Europejskiej, koordynacja (1992-1994).

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • POZYCJE ZWARTE I REDAKCJE NAUKOWE PO 2001 r.

  • G.Gorzelak (red.), Terytorialne efekty polityk Unii Europejskiej w Polce, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszaw, 2022 (w druku)
  • G.Gorzelak (red.), Social and Economic Development in Central and Eastern Europe: Stability and Change after 1990, Routledge, Oxon-New York, 2020, s. 372
  • G.Gorzelak (red.), Polska gmina 2015, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016, ss. 343
  • R.Capello, A.Olechnicka, G.Gorzelak (eds.), Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation, Routledge, London and New York, 2012, ss. 370
  • A.Antoszewski, E.Bendyk, M.Frączek, A.Giza, J.Hausner (red.), H.Izdebski, R.Matyja, S.Mazur (red.), B.E. Nowak, J.Raciborski, J.Reiter, D.Sześciło Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej, Fundacja GAP, Kraków 2015, ss. 153
  • T.Geodecki, J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, J. Szlachta, J. Zaleski: Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, Fundacja GAP, Kraków, 2012
  • G. Gorzelak, K. Zawalińska (eds.) (2013) European Territories: From Cooperation to Integration? Warszawa: Wyd Naukowe SCHOLAR, 2013 s. 319.
  • G.Gorzelak, Ch.Goh, K.Fazekas (eds.): Adaptality and Change - the National and Regional Dimensions in Central and Eastern Europe, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa  2012
  • M.Smętkowski, G.Gorzelak, M.Kozak, A.Olechnicka, A.Płoszaj, K.Wojnar The European Metropolises and Their Regions: From Economic Landscapes to Metropolitan Networks, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, pp. 352
  • G.Gorzelak, J.Bachtler, M.Smętkowski (eds.) Regional development in Central and Eastern Europe. Development processes and  policy challenges, Routledge, Oxon-New York, 2010, pp. 338
  • G.Gorzelak, Ch.Goh (eds.) Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, ss. 292
  • G.Gorzelak M.S.Szczepański, W.Ślęzak-Tazbir (red.): Człowiek - miasto - region. Związki i interakcje, SCHOLAR, Warszawa, 2010, ss. 470.
  • G.Gorzelak ,A.Olechnicka (red.) Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje, EUROREG- Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, ss. 208
  • K.Zagórski, G.Gorzelak, B.Jałowiecki Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009 ss. 262
  • G.Gorzelak,  W.Strubelt (eds.): City and Region. Papers in Honour of Jiri Musil, Budrich Uni Press Ltd., Opladen & Farmington Hills, 2008 ss. 367
  • G.Gorzelak A.Tucholska (red.): Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, ss. 203
  • G.Gorzelak (red.): Polska Lokalna 2007, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, ss. 213
  • G.Gorzelak (red.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007, ss. 316
  • G.Gorzelak, A.Tucholska (red.): Rozwój, region, przestrzeń, MRR-EUROREG, Warszawa 2007, ss. 407
  • G.Gorzelak, K.Krok (red.): Nowe granice Unii Europejskiej. Współpraca czy wykluczenie?, Scholar, Warszawa  2006
  • B.Jałowiecki, M.S.Szczepański, G.Gorzelak: Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Śląskie Wyd. Naukowe, 2006
  • Gorzelak G., A.Bąkowski, M.Kozak, A.Olechnicka  polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, MRR, Warszawa, 2006, ss. 192
  • G.Gorzelak, M.Smętkowski: Metropolia i jej  region, Wyd. Scholar, Warszawa 2005
  • G. Gorzelak, J.Bachtler, M.Kasprzyk (red.): Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej - doświadczenia Polski i Niemiec, Wyd. Scholar, Warszawa, 2004
  • G.Gorzelak, E.Ehrlich, L.Faltan, M. Illner (eds) Central Europe in Transition - Towards EU
  • Membership, RSA Polish Section - Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001
  • G.Gorzelak, B.Jałowiecki, M.Stec (red.) Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, EUROREG-ISP-Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 • ARTYKUŁY NAUKOWE I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH PO 2001 r.

  • Przyszłość polskich regionów w: M.Szczepański (red.) Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa? Studia i szkice socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, ss. 99-114
  • Zmiany polskiej przestrzeni, w: W.Kuczyński (red.) Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, FUndacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej, 2001, ss. 715-717
  • Samorząd terytorialny a polityka rozwoju regionalnego państwa, w: G.Gorzelak, B.Jałowiecki, M.Stec (red.), Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, EUROREG-ISP-Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001, ss. 177-191
  • The regional dimension of Polish transformation: seven years later, w: G.Gorzelak, E.Ehrlich, L.Faltan, M. Illner (eds.) Central Europe in Transition - Towards EU Membership, RSA Polish Section - Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001
  • Konkurentosposobnost regionow, Beloruskij Ekonomiczeskij Żurnal, nr 1, 2001 (wraz z B.Jałowieckim)
  • Decentralisation, regional development and regional policies, (in:) G.Blazyca, R.Rapacki (eds.) Poland into the New Millennium, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA, 2001, ss. 204-230
  • Szanse polskich regionów, w: J.Brdulak (red.) Problemy rozwoju regionalnego, VII Kongres Ekonomistów Polskich, t. V. PTE-Bellona, Warszawa 2001
  • Spójność Mazowsza, Studia Regionalne i Lokalne z. 4(7) 2001, ss. 105-122
  • Regional Development in Central Europe and European Integration, Regionale Auswirkungen der EU-Osterweiterung, Bundesamt für Bauwesen und Raumordung, 11/12.2001, pp. 743-750
  • Regional Development in Poland, w: L.Hedegaard and B. Lindström (eds.) The NEBI Yearbook 2001/2002: North European and Baltic Sea Integration, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 2002, ss. 37-52
  • European Boundaries: Unity or Division of the Continent?, Regional Studies Vol. 36.4, pp. 409-419, 2002 (together with B.Jałowiecki).
  • Zdążyć przed wyrokiem: Górny Śląsk 2010 - czy zdołamy uniknąć katastrofy?, Śląsk,  nr 7 (81), 2002,  ss. 6-9 (wraz z M.S.Szczepańskim).
  • Pogranicza a polityka zagraniczna RP, w: R.Stemplowski, A.Żelazo (red.) Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI w., PISM, Warszawa 2002, ss. 395-420
  • Szanse polskich regionów w zintegrowanej Europie, w: Polska w Unii Europejskiej. Strategie dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015, Kancelaria Prezydenta PR, Komitet Prognoz  „Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa 2002, ss. 135-15
  • Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne z. 2-3, 2002
  • Dynamika polskich regionów, w: K.Heffner (red.) Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych, UM Woj. Opolskiego - Politechnika Opolska, Opole 2002
  • Bieda i zamożność regionów (założenia, hipotezy, przykłady), Studia Regionalne i Lokalne z. 1, 2003
  • Przyszłość Górnego Śląska w perspektywie roku 2000, Biuletyn Polska 2000 Plus Nr 1/2003 (współautor: M.Szczepański)
  • Szkic o wymiarach ładu przestrzennego, w: T.Ślęzak, Z.Zioło (red.) Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, „Biuletyn KPZK PAN" z. 205, Warszawa 2003
  • Bieda i zamożność regionów, w: I.Sagan, M.Czepczyński (red.) Wymiar i współczesne interpretacje regionu, UG, Gdańsk-Poznań 2003, ss. 57-78
  • Innowacyjny potencjał polskich regionów, w: L.Zienkowski (red.) Wiedza a wzrost gospodarczy, Scholar, Warszawa 2003, ss. 122-152 (współautorka: A.Olechnicka)
  • Polska polityka regionalna - cele, uwarunkowania, instytucje, instrumenty, w: T.G.Grosse (red.) Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, ISP, Warszawa 2004
  • Zróżnicowania regionalne a przyszłość trwałego rozwoju. „Biuletyn Polska 2000 Plus" Nr 2/2003, PAN, ss. 31-37.
  • Polish regional development in the process of EU integration, in: V.Benc (ed.) Readiness of the Candidate Countries for the EU Regional Policy, Bratislava 2003, pp. 199-208
  • New Boundaries of the European Union & New Challenges for Structural Policies, "Regions: The Newsletter of the Regional Studies Association" No. 249, 2004, pp. 6-8.
  • The Poverty and Wealth of regions (Assumptions, Hypotheses, Examples), in: H.Karl, P. Rollet (eds.) Employment and regional Development Policy. market Efficiency Versus Policy Intervention, "Studies in Spatial Development" No. 5, DARAR-ARL, Hanover 2004, pp. 101-122
  • Challenges of the European Union Enlargement - a Note from the Polish Perspective, in: H.Karl, P. Rollet (eds.) Employment and regional Development Policy. market Efficiency Versus Policy Intervention, "Studies in Spatial Development" No. 5, DARAR-ARL, Hanover 2004, pp. 161-168
  • Warszawa i jej region: nowe relacje w otwartej gospodarce informacyjnej (w świetle strategii rozwoju Warszawy i strategii rozwoju Mazowsza), w: J.Grzelak, T.Zarycki (red.) Społeczna mama Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, ISS UW, Warszawa 2004, ss. 216-228
  • Scenariusz przobrażeń, w: Śląsk - region z przyszłością?Ekoprofit Nr 3(71) 2004, ss. 16-17 (wraz z M.S.Szczepańskim)
  • Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, „Studia Regionalne i Lokalne" z. 4, 2004, ss. 37-72
  • The poverty and wealth of regions, w: N.Bellini, E.Giulani, C.Pietrobelli, R.Rabellotti (eds.) The Theory and Practice of Local Development, Scuola Superiore Santa Anna, Pisa, 2004
  • Brain Drain, Brain Gain, and Mobility: Theories and Prospective Methods,  Higher Education in Europe, Volume XXIX, Number 3, 2004, p 299-308 (wraz z B.Jałowieckim)
  • Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej: znaczenie układu globalnego i regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2(20), 2005 (wraz z M.Smętkowskim), ss. 5-23)
  • Górny Śląsk 2010 - zdążyć przed katastrofą, „Arkadia" nr 17-18/2005 (wraz z M.S.Szczepańskim), ss. 49-58
  • Normalizing Polish-German Relations: Cross-Border Cooperation in Regional Development, in: J.W.Scott (ed.) EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion, Ashgate 2006, pp. 195-206
  • Polska w przestrzeni świata, w: Jak wykorzystać geopolityczne położenie Polski?, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa  2006
  • Poland's regional policy and disparities in the Polish Space, "Regional and Local Studies"  Special Issue 2006, ss. 118-133
  • Polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, Okres Programowania 2007-2013 - Ekspertyzy, t. 1, MRR, Warszawa 2006, ss. 57-67
  • Jak poprawić sytuację na 'trudnym' rynku pracy? Analiza sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego, "Studia Regionalne i Lokalne" z. 1(23), 2006, ss. (współautorzy: M.Herbst, A.Olechnicka)
  • Ocena strategii rozwoju regionu - wykorzystanie modelu czterech kapitałów, "Studia Regionalne i Lokalne" z. 3(25), 2006, ss. (współautorzy: A. Płoszaj, M. Smętkowski)
  • Polityka Spójności UE: od entuzjazmu do wątpliwości, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, t. 17, PTE, Opole, 2007, ss. 51-60
  • Metropolia a region - kto kogo potrzebuje?, w: Rozwój przez wspólnotę i konkurencyność, IBnGR, Gdańsk 2007, ss. 115-117
  • Rozwój - region - polityka, w: G.Gorzelak, A.Tucholska (red.) Rozwój, region, przestrzeń,  MRR-EUROREG, Warszawa 2007, ss. 179-214
  • Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej, w: G.Gorzelak (red.) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007, ss.
  • Na 30-lecie EUROREG, w: G.Gorzelak (red.) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007, ss.
  • Reforming EU Cohesion Policy. A reappraisal of the performance of the Structural Funds, Policy Studies, Volume 28 Issue 4, 2007 ss. 309-326 (co-author: J.Bachtler)
  • Władze miast wobec zagrożenia degradacją społeczno-gospodarczą w warunkach transformacji systemowej , Studia Regionalne i Lokalne, 3(29)/2007 (współautorzy: B.Jałowiecki, M.Kozak, M.Smętkowski), ss. 5-31
  • The four capitals model in the evaluation of the regional development strategy, Studia Regionalne I Lokalne - Special Issue, 2007, pp. 5-20 (współautorzy: A.Płoszaj, M.Smętkowski)
  • Europejski wymiar polskiej polityki przestrzennej, w: Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2008, ss. 21-26
  • Regiony Polski Wschodnie i Zachodniej - ujęcie porównawcze, w: G.Gorzelak, A.Tucholska (red.) Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, ss. 11-34
  • Development of Polish Regions and the EU Cohesion Policy, w: W.Strubelt, G.Gorzelak (eds.) City and Region. Papers in Honour of Jiri Musil, Budrich Uni Press Ltd., Opladen & Farmington Hills, 2008, ss. 97-120
  • Polska lokalna 2007: Synteza, w: G.Gorzelak (red.): Polska Lokalna 2007, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, ss. 10-34
  • Metropolis and its Region - New Relations In The Information Economy, European Planning Studies, Vol. 16, No 6, 2008 (razem z M.Smętkowskim), pp 727-743
  • Methodological Dilemmas in Regional Strategy Building, in: J.Martinez-Vazquez, F.Vaillancourt (eds) Public Policy for Regional Development, Routledge Studies in Global Competition, 2008
  • Kock z punktu widzenia przedstawicieli instytucji, w: K.M.Staszyńska (red.) Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach?, „Opinie i Diagnozy", CBOS, wszawa 2008, ss. 131-138
  • The Past of the Future, w: Die Vergangenheit der Zukunf, Bundesamt fur Bauwesen und Raumordung, heft 11/12, ss. 719-720
  • Miasto jako przedmiot badan nauk ekonomicznych, w: B.Jałowiecki (red.) Miasto jako przedmiot badan naukowych  w początkach XX! wieku, SCHOLAR
  • Ewaluacja z długą perspektywą, w: Olejniczak, K., Kozak, M..Ledzion, B. (red.) Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, ss. 438-464, Wydawnictwa Pedagogiczne i Naukowe, Warszawa (współautor: A. Płoszaj)
  • Ocena wpływu NPR i NSRO na rozwój regionalny i przestrzenny oraz zwiększenie spójności regionalnej i przestrzennej; w: Olejniczak, K., Kozak, M., Ledzion, B. (red.) Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, ss. 517-528, Wydawnictwa Pedagogiczne i Naukowe, Warszawa. (współautorka: D.Wojtowicz)
  • Poland, w: M.Baun, D.Marek (eds.) EU Cohesion Policy after Enlargement, Palgrave,  MacMillan, New York 2008, ss.141-164 (współautor: M.Kozak)
  • Regional Development and ‘New' Regionalism in Poand, w: J.W.Scott (ed.) De-coding New regionalism. Shifting Socio-political Contexts in Central Europe and Latin America, Ashgate, Burlington 2009, pp. 177-198
  • Dynamika rozwoju regionów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w: G.Gorzelak, M.S.Szczepański, W.Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek - miasto - region. Związki i interakcje, SCHOLAR, Warszawa 2009 (wraz z M.Smętkowskim)
  • Obszary metropolitalne w Polsce - diagnoza i rekomendacje, : „Studia Regionalne i Lokalne" z. 3, 2009, ss. 52-73 (wraz z M.Smętkowskim i B.Jałowieckim)
  • Metropolitan Areas In Poland - Diagnosis and recommendations, Regional and Local   Studies, Special Issue  Cities and Metropolises, 2009, ss. 37-58 (wraz zM.Smętkowskim i B.Jałowieckim)
  • Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Zarządzanie Publiczne" z. 4(6) 2009, ss. 73-90
  • Studia Regionalne i Lokalne" z. 3, 2009, ss. 5-27
  • Metropolizacja i globalizacja a możliwości konwergencji, w: J,.Kleer, E.Mączyńska, A.Wierzbicki (red.) Co ekonomiści myślą o przyszłości, Warszawa 2009, ss. 200-221
  • Uwagi nt. dokumentu UE „Green paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength", w: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, MRR, Warszawa 2009, ss. 64-69
  • Regional development In Central and Eastern Europe, w: P.Blokker, B.Dalago (eds.): Regional Diversity and Local Development in New Member States, Palgrave Macmillan, New York, 2009, pp. 43-62
  • Cohesion and Convergence: Synonyms or two Different Notions, in: G.Kochendörfer-Lucius, B.Pleskovic (eds.) Spatial Disparities and Development Policy, The World Bank, Washington D.C. 2009, pp. 259-264
  • Potencjał metropolitalny Krakowa, w: A.Kukliński, K.Pawłowski, J.Woźniak (red.): Polska wobec wyzwań XXI wieku, UM Woj. Małopolskiego Kraków 2009, ss. 99-112
  • Polish Perspective - Green Paper on Territorial Cohesion: Turning Territorial Diversity into Strength", "Regions: Territorial Cohesion in Europe", No 276, 2009, ss. 15-17
  • Siły lokalne i regionalne, w: W.Morawski (red.) Modernizacja Polsk. Struktury, agencje, instytucje. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, ss. 501-523 (współautor: B.Jałowiecki)
  • The (non existing?) Polish crisis, in: G.Gorzelak, Chor-Ching Goh (eds.): Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity, Scholar, Warszawa 2010, pp. 139-149
  • The Financial Crisis in Central and Eastern Europe, in: G.Gorzelak, Chor-Ching Goh (eds.): Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity, Scholar, Warszawa 2010, ss. 236-252
  • Regional development dynamics in Central and Eastern European countries, in: G.Gorzelak, J.Bachtler, M.Smętkowski (eds.): Regional development in Central and Eastern Europe. Development processes and policy challenges, Routledge, Oxon-New York, 2010, pp. 34-58 (współautor: M.Smętkowski)
  • The financial and economic crisis in Europe, its regional dimension, and policy responses, w: P.Churski, W. Ratajczak (eds.) Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership, Part. 1, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2010, pp. 19-42 (współautor: J.Bachtler)
  • TheRegions in Poland, (in: R.Scully, R.W.Jones (eds.) Europe, Regions and European Regionalism, Palgrave-MacMillan, 2010, pp. 203-220 (together with A.Tucholska)
  • Facts and myths of regional development, "Studia Regionalne i Lokalne" Special Issue 2010
  • Central and Eastern Europe: Shapes of Transformation, Crisis, and the Possible Futures, in: C. Calhoun and G. Derluguian (eds.) Aftermath: A New Global Economic Order?, New York University Press, New York 2011, pp. 181-208 (together with P.Dutkiewicz)
  • Doctrines of regional policies - their virtues and limitations, in: Territorial Dimensions of Development Policies, MRR, Warszawa 2011 (pp. 19-24)
  • The challenges for regional development, w: K.Olejniczak, M.Kozak, S.Bienias (eds.) Evaluatig the effects of regional interventions. A look beyond current Structural Funds' practice, MRR, Warsaw, 2011, pp. 23-32
  • Polish regionalization, in: S.A.Lűtgenau (ed.) Regionalization and Minority Policies in Central Europe. Case Studies form Poland, Slovakia, Hungary and Romania, Studien Verlag, Innsbruck-Vien-Bozen, 2011, pp. 13-32
  • The Economic Crisis: Conequences in Central and Eastern Europe [in:] J.DeBardeleben, C.Viju (eds.) Economic Crisis in Europe. What is Means for the EU and Russia. Palgrave McMillan, 2013, pp. 217-223 (współautor: P, Dutkiewicz)
  • Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy, „Studia Regionalne i Lokalne" 3(57)/2014
  • Koniunktura w Polsce lokalnej 2013, „Studia Regionalne i Lokalne" 4(58)/2014 (wraz z B. Jałowieckim)
  • Problemy polskiej przestrzeni, w: Wykłady w Trybunale Konstytucyjnym z lat 2011-2012, Trybunał Konstytucyjny, warszawa 2014, ss. 171-186
  • Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju, w: M.Gorynia, S.Rudolf (red.): Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, PTE, Warszawa 2014, ss. 223-242
  • Powiaty zagrożone deprywacją: stan, trendy i prognoza, Raporty i analizy EUROREG 7/2015, ss. 67. (współautorzy, Adam Płoszaj, Jakub Rok, Maciej Smętkowski)
  • The Cohesion Policy and Development - A Preliminary Assessment [in:] A.J.Kukuła (ed.) Cohesion Policy and Development of the European Union's Regions in the Perspective of 2020, Lublin: Wydawnictwo KUL, pp. 113-130.
  • Koniunktura w Polsce lokalnej, w: G.Gorzelak (red.) Polska gmina 2015, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016, ss. 47-80
  • Wstęp, w: G.Gorzelak (red.) Polska gmina 2015, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016, ss. 7-12
  • Czynniki i wymiary regionalnych zróżnicowań Polski, w: A.Górny, P.Kaczmarczyk, M.Lesińska (red.) Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016, ss. 202-209
  • Cohesion policy and regional development, w: S.Hardy, J.Bachtler, P.Berkowitz and T.Muravska (eds.) EU Cohesion Policy. Reassessing performance and direction, Routledge, Abingdon-New York, 2017, pp. 33-54
  • Refleksje o szansach i zagrożeniach polskich metropolii, w: Polska regionów - Polska miast, UM Woj. Małopolskiego, Kraków 2017 (ss. 147-166)
  • Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski, Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2017 (współautorzy: B.Nowak, A. Nowak-Far, M.Götz, W.M.Orłowski)
  • „Twarde" i „miękkie" metody badania struktur regionalnych, w: P.Churski (red.) Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej, „Studia KPZK PAN", Warszawa 2018, ss. 173-184
  • Droga w stronę centrum Europy, w: Polska 100 lat, BOSZ, Olasznica 2018, ss. 224-233,
  • The Path Towards The Center of Europe, w: Poland 100 Years, BOSZ, Olasznica 2018, ss. 224-233
  • Terytorialna organizacja kraju - czy już czas na dyskusję? „Studia regionalne i lokalne", z. 2(72) 2018, ss. 48-55
  • Ku zrównoważonemu rozwojowi polskich miast, „Przegląd Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, Biuletyn 2017/2018", Warszawa 2018 (współautorzy J.Rok, K.Wojnar)
  • Regional dynamics and structural changes in Central and Eastern European countries, in: G.Gorzelak (ed.) Social and Economic Development in Central and Eastern Europe: Stability and Change after 1990, Routledge, Oxon-New York, 2020, ss. 207-227 (współautor: M.Smętkowski), pp. 207-224
  • Introduction, w: G.Gorzelak (ed.) Social and Economic Development in Central and Eastern Europe: Stability and Change after 1990, Routledge, Oxon-New York, 2020, pp. 1-8
  • Conclusions, w: G.Gorzelak (ed.) Social and Economic Development in Central and Eastern Europe: Stability and Change after 1990, Routledge, Oxon-New York, 2020, pp. 360-364
  • Regional Policies in East-Central Europe in: M.Fisher, P.Nijkamp (eds.), Handbook of Regional Science, Springer, Berlin, Heidelberg 2020
  • Samorządności regionalnej nie można sprowadzać tylko do pieniędzy, w: J.Szomburg, M.Wandałowski (red.), Polskie regiony - droga i przyszłość, „Wolność i Solidarność" nr 86, IBnGR, Gdańsk 2020
  • The Eastern Horizon. A Regional Perspective, "Big Ideas", EIB, Luxemburg, 2020
  • Horyzont wschodni. Perspektywa regionalna, "Big Ideas", EIB, Luxemburg, 2020
  • Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2021 (współautorzy: M.Duszczyk, M.Götz, E.Kawecka-Wyrzykowska, W.Orłowski, W.Poczta, J.Stefaniak).
  • Różnice regionalne - preferencje polityczne - sprawiedliwość społeczna. Studia Regionalne i Lokalne 2(84) 2021, pp. 117-127.
  • European Union funds in Poland: sociological, institutional and economic evaluations, Polish Sociological Review, 4 (216) 2021, pp 451-472 (współautorka E.Przekop-Wiszniewska)
  • Meandry polskiej doktryny polityki przestrzennej i regionalnej, Prace i Studia Geograficzne, 1(66) 2021, ss. 91-97
  • Pieniądze z UE całego szczęścia nie dają...(uwagi o wpływie transferów na rozwój Polski), w: W.Orłowski (red.) Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wyd. UW, Warszawa 2021, 124-135
  • Stulecie polskiego planowania regionalnego i przestrzennego, Wieś i Rolnictwo nr 4 (193) 2021, 11-36, https://doi.org/10.53098/wir042021/01
  • Polish regional and spatial planning, a short account of 20th plus century, in: D.Briesen, W.Strubelt (eds.) A New Beginning? Spatial Planning and Research in Europe between 1945 and 1975, Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2022, 71-92
  • Regional Patterns of the Transformation and Policy Responses, in: P.Churski, T.Kaczmarek (eds.) Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Geographical Perspectives, Springer, Berlin, Heidelberg 2022, 19-36
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Komitet "Polska 21 wieku" PAN, 1992-2010; zastępca przewodniczącego 2001-2003
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 1982-1988, 1996 - 2006
 • Regional Science Association - Sekcja Polska, przewodniczący zarządu.
 • Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej, 1995-2002
 • Naukowa Rada Statystyczna, 1997-2020
 • Rada Naukowa Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, zastępca przewodniczącego, 1998-2004 (ZBSE uległ rozwiązaniu)
 • Rada Polityki Regionalnej Państwa, od 2000-2004 (Rada została rozwiązana)

NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Osiem nagród JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową i dydaktyczną.
 • Nagroda III stopnia Ministra Edukacji Narodowej za książkę "Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy" (praca habilitacyjna), 1989 r.