O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Modelowania Ekonomicznego
img

dr

Maciej Wysocki

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Specjalista ds. badawczo-technicznych
Adres email: mwysocki@irwirpan.waw.pl

Mój ORCID

Profil w Google Scholar

Profil w Research Gate

 

 


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Modelowanie ekonomiczne i ekonometryczne, modele równowagi ogólnej klasy CGE, DCE experiments, stabilność fiskalna

 


WYKSZTAŁCENIE

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wrzesień 2023

Magister na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, październik 2013

Licencjat na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, lipiec 2011

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2023- Specjalista ds. badawczo-technicznych, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Zakład Modelowania Ekonomicznego

2022- Radca, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Analiz Gospodarczych

2020-2021 Główny Specjalista, Ministerstwo Finansów, Departament Długu Publicznego

2019-2020 Starszy Specjalista, Ministerstwo Finansów, Departament Długu Publicznego

2015-2019 Specjalista, Ministerstwo Finansów, Departament Długu Publicznego

2014-2015 Referendarz, Ministerstwo Finansów, Departament Długu Publicznego

2013-2014 Referent, Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Ryzyka Finansowego

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

  • Członek polskiego zespołu w projekcie Horyzont Europa: BioMonitor4CAP -Advanced biodiversity monitoring for results-based and effective agricultural policy and transformation (2023-2026) https://www.biomonitor4cap.eu/en/
  • Członek polskiego zespołu w projekcie Horyzont Europa: Soilvalues - Enhancing Soil health through Values-based business models (2023-2026) https://soilvalues.eu/

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

  • Stypendium Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dla najlepszych doktorantów, 2014, 2018
  • Finalista I edycji ogólnopolskiego konkursu PZU S.A. „Wiedzą Pisane" w kategorii finansów, 2013
  • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, 2008