Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja - Warunki życia i aktywność kobiet na terenach wiejskich w Polsce

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Zaprasza na konferencję naukową z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich


Warunki życia i aktywność kobiet
na terenach wiejskich w Polsce


15 października 2014

Komitet organizacyjny:
dr Mirosław Drygas
dr Sylwia Michalska
dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN

Sekretariat konferencji:
Ilona Stańczyk, Nowy Świat 72, p. 234
Tel. 22 657 27 66
e-mail: dpb@irwirpan.waw.pl


Szanowni Państwo,

W 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 15 października jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W swej rezolucji NZ zachęcają państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary wiejskie.

Z tej okazji Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN organizuje konferencję naukową, poświęconą problemom mieszkanek wsi, ich warunków życia i aktywności. Jej celem jest przedstawienie warunków życia współczesnych mieszkanek polskiej wsi oraz wskazanie najbardziej dotkliwych problemów je nurtujących. Celem równoległym jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym spotkają się dwa środowiska; naukowe oraz instytucji i organizacji, działających na rzecz identyfikacji i rozwiązywania problemów kobiet wiejskich.

Zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na polskiej wsi odciskają się również na warunkach życia mieszkających tam kobiet. Coraz częściej podejmują one nowe zadania, obciążone są nowymi obowiązkami, zmieniają się ich życiowe oczekiwania i aspiracje. W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przez wiele lat badano warunki życia i problemy mieszkanek polskiej wsi; większością z nich kierowała prof. dr hab. Barbara Tryfan. Chcielibyśmy powrócić do tej zmarginalizowanej w ostatnich latach tematyki badawczej i zainicjować naukową debatę dotyczącą spraw kobiet wiejskich.

Zakładamy, że konferencje poświęcone sprawom kobiet wiejskich będą obywać się w IRWiR PAN cyklicznie, stając się platformą dyskusyjną konkretnych zagadnień, takich jak rynek pracy, zdrowie, problemy kobiet kierujących gospodarstwami rolnymi, aktywność kulturalna i inne. Konferencja organizowana w tym roku stałaby się punktem wyjścia do debaty, w jaki sposób można w realny sposób wpływać na poprawę warunków pracy i życia kobiet wiejskich.

Konferencja odbędzie się 15 października 2014 roku w Warszawie, w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Nowy Świat 72 (w Pałacu Staszica). Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Planowane jest również wydanie numeru tematycznego kwartalnika Wieś i Rolnictwo, w którym zamieszczone zostaną referaty z konferencji oraz głosy w dyskusji. Prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji do dnia 03.10.2014 na adres: dpb@irwirpan.waw.pl lub telefonicznie pod numerem 22 657 27 66.

Do pobrania: formularz rejestracyjny (plik rtf)

Program

9:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:15 Powitanie uczestników, wprowadzenie: dr Mirosław Drygas, dyrektor IRWiR PAN; dr Sylwia Michalska IRWiR PAN
10:15-12:15 Część 1: Aktywność współczesnych kobiet wiejskich w świetle badań naukowych
Moderator: dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN
10:15-10:30 Prof. dr hab. Janina Sawicka, SGGW – Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet – perspektywa obszarów wiejskich Mazowsza
10:30-10:45

Dr Katarzyna Zajda, IS UŁ – Partycypacja polityczna liderek wiejskich. Przykład kobiet zaangażowanych w prace lokalnych grup działania

10:45-11:00 Dr Ilona Matysiak, IS APS – Kobiety rządzą polską wsią? Władza i płeć w wiejskich środowiskach lokalnych
11:00-11:15 Dr hab. Agnieszka Wrzochalska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich w świetle badań ankietowych
11:15-11:30 Dr hab. Beata Łaciak, prof. UW – Serialowe wizerunki kobiet wiejskich. Stereotypy, kreacja czy promocja?
11:30-12:15 Dyskusja
12:15-13:00 LUNCH
13:00-15:00 Część 2: Aktywność kobiet wiejskich – podejmowane działania,
Moderator: dr Sylwia Michalska, IRWiR PAN
13:00-13:15 Dr Katarzyna Górniak, WAiNS PW – Wiejskie kobiety w sytuacji ubóstwa – społeczne wizerunki i wyobrażenia
13:15-13:30 Dr Magdalena Gajewska, WNS UG – Gdzie i jak rodzi wieś? Pytania o dyskursywne wymiary polskich praktyk położniczych
13:30-13:45 Elżbieta Karnafel-Wyka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Polityka państwa sprzyjająca mobilności zawodowej kobiet wiejskich – inicjatywy działań MRiRW
13:45-14:00 Bernadetta Niemczyk, Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich
14:00-14:15 Zofia Stankiewicz, Przedstawicielka Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych
14:15-15:30 Dyskusja z udziałem organizacji pozarządowych, m. in. Fundacja Nida, Polska Wieś 2000, Przestrzeń Kobiet, Stowarzyszenie Folkowisko, Berenika Anders
15:30 Zamknięcie konferencji
Powrót