Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Sprawozdanie z konferencji: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I

Zaprezentowany na konferencji w dniu 17 czerwca 2014 r. raport "Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I" – efekt dwuletniej pracy badawczej – potwierdził, że polska wieś jest silnie zróżnicowana, a efekty realizowanej w Polsce polityki na rzecz obszarów wiejskich nie sprzyjają niwelowaniu dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Prezentacji raportu dokonali autorzy – dr hab. Monika Stanny – kierownik projektu, prof. dr hab. Andrzej Rosner, dr Mirosław Drygas oraz Prezes Fundacji EFRWP Marek Zagórski. W debacie stanowiącej podsumowanie prezentacji udział wzięli: Adam Tański – były minister rolnictwa, Wiktor Szmulewicz – prezes KRiR, Artur Łączyński – dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS, prof. dr hab. Walenty Poczta - dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Celem wieloletniego projektu pn. "Monitoring rozwoju obszarów wiejskich.”, realizowanego w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych przez Fundację EFRWP i IRWIR PAN jest stała obserwacja zmian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obszarach wiejskich w Polsce.

Zadaniem I etapu była diagnoza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce oraz wyznaczenie obszarów typologicznie jednorodnych pod względem czynników odpowiadających za zróżnicowane procesy rozwojowe. Badanie obejmuje problematykę demograficzną, zagadnienia związane z dostępnością przestrzenną, sektorem rolniczym i pozarolniczym, stopniem dezagraryzacji gospodarki lokalnej, lokalnymi finansami publicznymi, rynkiem pracy, edukacją, zamożnością i warunkami bytowymi społeczeństwa oraz z aktywnością społeczną. Zbiór danych składa się z ponad 120 tys. informacji pozyskanych z instytucji państwowych, a także z ankiet przeprowadzonych w 2173 urzędach gmin.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który dostępny jest tutaj:
http://www.efrwp.pl/dir_upload/download/thumb/02bf59c409fab926bc5e1dd41288.pdf

Powrót