Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Notatka z konferencji Wieś i rolnictwo w okresie transformacji – Grupa Wyszehradzka na tle innych krajów Europy i Azji

W Warszawie w dniu 3 marca 2014 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Agriculture and Countryside in Transition – Visegrad 4 versus other European and Asian countries”.
O przemianach w rolnictwie opowiadali przedstawiciele krajów z Grupy Wyszehradzkiej oraz Rosji, Łotwy, Ukrainy, Rumunii, Wietnamu i Chin.
Polską Akademię Nauk reprezentowały:
Profesor Krystyna Szafraniec ze swoim referatem pt: “Rural areas in Poland - new social quality or the absorber of changes in XXI century” oraz
Dr Dominika Milczarek-Andrzejewska z prezentacją pt. "Transition of farm sector in Poland - impact on land market".
Profesor Katarzyna Zawalińska w pierwszej sesji pt. „Agricultural transition in Visegrad 4 and selected Balkan countries” pełniła rolę moderatora natomiast w drugiej i trzeciej rolę facylitatorki.
Profesor Jerzy Wilkin był moderatorem częsci drugiej.
Spotkanie odbyło się w ramach Visegrad Fund Standard Grant oraz Billateral cooperation.

Program konferencji oraz przedstawione prezentacje dostepne są tutaj.

 

 

 

Powrót