Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja pt. Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Polskiej Akademii Nauk


zaprasza na konferencję pt.

„Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego”


25 listopada 2013 r. (poniedziałek)
Sala Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, pok. 126)
Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

Początek konferencji godz. 11:00

 

Cel konferencji:
Prezentacja raportu „Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego”
Dyskusja nad znaczeniem rolnictwa ekologicznego dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Określenie możliwych scenariuszy rozwojowych branży ekologicznej w Polsce

Pytania do dyskusji:
Znaczenie rolnictwa ekologicznego dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - jakie możliwości, a jakie realia?
Jakie rolnictwo ekologiczne w Polsce chcemy rozwijać i wspierać?
Jakich narzędzi i mechanizmów pomocowych potrzebują producenci ekologicznej żywności?


P R O G R A M

11:00-11:10 Powitanie uczestników – Mirosław Drygas, Dyrektor IRWiR PAN
11:10-11:45 Prezentacja raportu „Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego”
Autorzy: Jakub Jasiński, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak
11:45-12:30 Dyskusja z udziałem zaproszonych panelistów
Moderator dyskusji:
Andrzej Hałasiewicz
(Kancelaria Prezydenta RP)
Paneliści:
Zofia Szalczyk
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Stanisław Kowalczyk
(Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)
Marek Zagórski
(Prezes Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”)
Henryk Skórnicki
(Dyrektor Oddziału CDR w Radomiu)
Paweł Krajmas
(Prezes Stowarzyszenia „Polska Ekologia”)
12:30-13:15 DYSKUSJA
13:15-13:25 Podsumowanie dyskusji przez panelistów
13:25-13:30 Konkluzje – Andrzej Hałasiewicz
13:30 Poczęstunek (biblioteka IRWiR PAN, II p., sala nr 204)

 

Materiał filmowy z konferencji przygotowany przez Witrynę Wiejską http://www.witrynawiejska.org.pl/

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


KOMITET PROGRAMOWO ORGANIZACYJNY

Jakub Jasiński
Sylwia Michalska
Ruta Śpiewak

 

 

Konferencja oraz zaprezentowany raport pt.: „Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków” są podsumowaniem badań prowadzonych przez zespół pracowników Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, dofinansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Warunki uczestnictwa:

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 19 listopada w sekretariacie IRWiR PAN

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży oraz ewentualnych noclegów.

Powrót