Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Drobne gospodarstwa – wielki problem

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

zaprasza na konferencję


„Drobne gospodarstwa – wielki problem”


11 marca 2013 r. (poniedziałek)
w bibliotece IRWiR PAN (sala 204), II piętro
w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

Początek konferencji  godz. 11:00W polskim społeczeństwie występuje dość głęboko zakorzeniony mit drobnych gospodarstw, jako „zdrowego” fundamentu nie tylko rolnictwa, ale i społeczeństwa. Prawie w każdej dyskusji o polityce rolnej pojawia się problem ochrony niewielkich, rodzinnych gospodarstw. Dlaczego trzeba je chronić? Odpowiedź wydaje się prosta: bo są one potrzebne gospodarczo, przyjazne ludziom i środowisku przyrodniczemu, a ponadto są piękne. W gruncie rzeczy jednak, odpowiedź na to pytanie nie jest ani prosta ani też jednoznaczna. Nie da się dziś, w większości przypadków, uzasadnić przewagi małego nad dużym. Można natomiast, ze względu na dużą liczbę drobnych gospodarstw, dyskutować o ich miejscu i znaczeniu w pewnych regionach kraju i w pewnych niszach funkcjonowania rolnictwa. Mimo, że osiągalna skala korzyści i postęp techniczny wyznacza nieubłaganie zasadność powstawania większych obszarowo gospodarstw, to jeszcze długo istnieć będzie grupa rolników, którzy gospodarować będą na mniejszym obszarze i w niewielkim powiązaniu z rynkiem. Różnorodność, zarówno pod względem wielkości jak i organizacji oraz charakteru produkcji, jest pożądana szczególnie na obszarach cennych pod względem krajobrazu i przyrody. Jednak, aby drobne gospodarstwo mogło funkcjonować na tego typu terenach jako jednostka produkcyjna, potrzebne są jasne i czytelne sygnały wysyłane przez politykę zarówno rolną, społeczną jak i fiskalną do tej grupy gospodarstw. Konferencja powinna odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań i wyjaśnić wiele wątpliwości, poczynając od ustalenia definicji gospodarstwa drobnego, skali osiąganej przez nie produkcji, zakresu pozakomercyjnych (w tym publicznych) funkcji, a także generowanych przez te gospodarstwa problemów społecznych, racjonalności obecnej polityki wspierającej tę grupę gospodarstw oraz strategii i wizji ich dalszego rozwoju. Niezależnie od panujących poglądów na istnienie i funkcjonowanie w tak dużej skali grupy drobnych gospodarstw w Polsce potrzebne jest racjonalne spojrzenie na ich kwestię w oparciu o fakty i wyniki badań, a nie sentymenty, mity i stereotypy.


P R O G R A M

11:00-11:20
Wielokryterialne podstawy wyodrębniania gospodarstw drobnych
prof. dr hab. Włodzimierz Dzun

11:20-11:40
Quasi – chłopi w przestrzeni społecznej wsi
prof. dr hab. Maria Halamska

11:40-12:00
Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw w Polsce i w Unii Europejskiej
prof. dr hab. Jerzy Wilkin

12:00-13:00
DYSKUSJA

13:00-13:15
Podsumowanie
dr Mirosław Drygas
prof. dr hab. Wiesław Musiał

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Zakład Ekonomii Wsi IRWiR PAN
Zakład Integracji Europejskiej IRWiR PAN
Zakład Analiz Zmian Społecznych IRWiR PAN

KOMITET PROGRAMOWO ORGANIZACYJNY
Prof. dr hab. Maria Halamska
Prof. dr hab. Włodzimierz Dzun
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Prof. dr hab. Marek Kłodziński


Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja wywoła dyskusję nad problemem gospodarstw drobnych. Do dyskusji zapraszamy udostępniając łamy instytutowego kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”. Referaty prezentowane na konferencji ukażą się w drugim numerze tegoż kwartalnika. Teksty prosimy przesyłać na adres redakcji: Redakcja kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”, e-mail: wydawnictwa@irwirpan.waw.pl

Zapis wideo referatów dostępny w serwisie Wszechnica: http://www.wszechnica.org.pl/

 

Część 1 [28min]: prof. dr hab. Włodzimierz Dzun - Wielokryterialne podstawy wyodrębniania gospodarstw drobnych

Część 2 [18min]: prof. dr hab. Maria Halamska - Quasi-chłopi w przestrzeni społecznej wsi

Część 3 [27min]: prof. dr hab. Jerzy Wilkin - Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw w Polsce i w Unii Europejskiej

Powrót