Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Polskiej Akademii Nauk


zaprasza na
konferencję podsumowującą plan 4. letni 2009-2012 pt.

„Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji”


26 listopada 2012 r. (poniedziałek)
w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
w Sali Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, pok. 126)

Początek konferencji godz. 10:00


P R O G R A M

Część I
10:00-10:20 Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych
Referent: dr Mirosław Drygas
10:20-10:30 Komentator: prof. Jerzy Wilkin
10:30-10:50 Bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Referent: dr Iwona Nurzyńska
10:50-11:00 Komentator: prof. Marek Kłodziński
11:00-11:20 Zróżnicowanie struktur demograficznych na obszarach wiejskich
Referent: dr Monika Stanny
11:20-11:30 Komentator: prof. Izasław Frenkel
11:30-12:00 DYSKUSJA
12:00-12:45 LUNCH (biblioteka IRWiR, II piętro, pok. 204)

 

Część II
12:45-13:05 Mieszkańcy wsi jako przedmiot badań socjologii; pomiędzy wspólnotą wartości a wspólnotą interesu
Referent: dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
13:05-13:15 Komentator: prof. Izabella Bukraba-Rylska
13:15-13:35 Nowy model rozwoju wiejskiego w Polsce: wdrożenie i recepcja
Referent: dr Ruta Śpiewak
13:35-13:45 Komentator: prof. Maria Halamska
13:45-14:05 Uwarunkowania społeczno-edukacyjne biografii młodych mieszkańców wsi
Referent: dr Jarosław Domalewski
14:05-14:15 Komentator: prof. Krystyna Szafraniec
14:15-14:45 DYSKUSJA

 

KOMITET NAUKOWY

Dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
Dr Mirosław Drygas
Prof. dr hab. Maria Halamska
Prof. dr hab. Marek Kłodziński
Prof. dr hab. Krystyna Szafraniec
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Dr hab. Katarzyna Zawalińska


KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Sylwia Michalska Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Warunki uczestnictwa:

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji w sekretariacie IRWiR PAN do dnia 16 listopada 2012 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży oraz ewentualnych noclegów.

Powrót