Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Znaczenie „drugich domów” w rozwoju obszarów wiejskich

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Zaprasza na konferencję podsumowującą projekt badawczy pt.


Znaczenie „drugich domów” w rozwoju obszarów wiejskich

Poniedziałek, 3 października 2011 roku, godz. 11:00
Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Pałac Staszica, Biblioteka IRWiR PAN (II piętro, sala 204)


PROGRAM

11:00 Wprowadzenie. Założenia badawcze projektu
Prof. Krystian Heffner (IRWiR PAN)

11:20 Zjawisko „drugich domów" w ujęciu teoretycznym
Dr Adam Czarnecki (IRWiR PAN)

11:40 „Drugie domy” w badaniach GUS
Prof. Izasław Frenkel (IRWiR PAN)

12:00 Zakres i zróżnicowanie przestrzenne zjawiska „drugich domów”
Prof. Krystian Heffner (IRWiR PAN)

12:20 Przerwa kawowa

12:50 Charakterystyka „drugich domów” i ich właścicieli
Prof. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (Uniwersytet Łódzki), Dr Adam Czarnecki (IRWiR PAN)

13:10 Relacje handlowo-usługowe właścicieli „drugich domów” i mieszkańców wsi
Dr Małgorzata Twardzik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

13:30 Wpływ zjawiska „drugich domów” na rozwój obszarów wiejskich. Podsumowanie
Prof. Krystian Heffner (IRWiR PAN), Dr Adam Czarnecki (IRWiR PAN)

14:00 Dyskusja i uwagi koocowe

14:30 Zakończenie konferencji

 

Komitet Organizacyjny:
Prof. Krystian Heffner
Dr Adam Czarnecki (sekretarz konferencji), aczarnecki@irwirpan.waw.pl

Powrót