Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Podejście LEADER po roku 2013 wobec nowych wyzwań dla rozwoju obszarów wiejskich Europy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorząd Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów informują, że w dniach 3-5 października 2011 r. na terenie Zespołu Pałacowo–Parkowego w Koszęcinie w województwie śląskim odbędzie się  międzynarodowa konferencja „PODEJŚCIE LEADER po roku 2013 WOBEC NOWYCH WYZWAŃ dla ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPY”. Konferencja odbędzie się w ramach działań towarzyszących Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Honorowy patronat nad konferencją objął p. prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Ponadto w przygotowanie włączyło się wielu partnerów krajowych i zagranicznych, m.in. Europejskie Stowarzyszeniem ELARD oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW). Konferencja jest również wspierana przez Europejską Sieć Obszarów Wiejskich (ENRD).

Celem konferencji jest dyskusja na temat doświadczeń wynikających z dotychczasowego wdrażania podejścia LEADER oraz założeń dotyczących jego przyszłości w kolejnym okresie programowania 2014-2020. Organizatorzy i partnerzy konferencji są przekonani o dużym jego znaczeniu dla sprostania aktualnym wyzwaniom, które stoją przed obszarami wiejskimi Europy (szczególnie w zakresie animowania społeczności lokalnych, tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewniania tzw. wartości dodanej i innowacji jako ważnych czynników jakości życia na obszarach wiejskich).

W konferencji oprócz przedstawicieli Lokalnych Grup Działania wezmą udział przedstawiciele unijnych, narodowych i regionalnych instytucji zajmujących się tematyką Wspólnej Polityki Rolnej, zwłaszcza implementacją podejścia LEADER, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, urzędnicy ministerstw państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawiciele unijnych, krajowych i regionalnych sieci organizacji wiejskich. W trakcie konferencji odbędą się imprezy towarzyszące m.in. wystawa prezentująca działalność Lokalnych Grup Działania organizowana przez sieć współpracy SILESIAN LEADER NETWORK. Całość uświetni uroczysty koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Relację z konferencji będzie można śledzić na stronie internetowej www.leaderafter2013.eu gdzie znajdują się również wszelkie informacje na jej temat.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN jest Partnerem Konferencji.

 

Powrót