Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: 20 lat reform w Europie Środkowo-Wschodniej i Chinach

20 LAT REFORM W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I CHINACH

Poniedziałek, 12 września 2011
Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Pałac Staszica, Sala Okrągłego Stołu

Informacja o konferencji
Konferencja „20 lat reform w Europie Środkowo-Wschodniej i Chinach” to kolejne spotkanie w ramach umowy o współpracy między Instytutem Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie i Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
Tym razem zdecydowaliśmy się podyskutować o doświadczeniach reformowania polskiej i chińskiej wsi oraz rolnictwa w ostatnich 20 latach w aspektach przemian gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Przedmiotem zainteresowania będą także zmiany i ewolucja instrumentów polityki wobec wsi i rolnictwa w naszych krajach.
Naszą dyskusję poszerzymy również o informacje na temat przemian i reform wsi oraz rolnictwa węgierskiego i rumuńskiego w ostatnich 20 latach. Tematy te przedstawią nasi koledzy z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa Akademii Rumuńskiej i Uniwersytetu w Szeged. Będzie to wspaniała możliwość poznania doświadczeń krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które podjęły się historycznych przemian systemowych przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej w rolnictwie, i które nadal modernizują wieś i rolnictwo, jako członkowie i Unii Europejskiej w warunkach nowego reżimu Wspólnej Polityki Rolnej UE.
Nasza konferencja ma charakter informacyjny i służy poszerzeniu wiedzy oraz wymianie doświadczeń. Dla wielu uczestników, szczególnie młodych pracowników nauki, będzie to doskonała okazja do poznania problemów, jakich doświadcza chińska wieś. Wizyta naszych gości z Chin będzie służyła wprowadzeniu uczestników w tematy pasjonujące, ale mniej znane ogółowi odbiorców.


PROGRAM

SESJA I
11.00    Otwarcie:
Prof. Andrzej Rosner, Dyrektor IRWiR PAN
Prof. Li Zhou, Dyrektor Generalny, Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie
11:20    Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Chinach w ostatnich 20 latach, Prof. Li Zhou, Dyrektor Generalny, Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie
11:50    20 lat reform społeczno-ekonomicznych w Polsce Prof. Leszek Klank, IRWiR PAN
12:20    Polityka rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce w ostatnich 20 latach, Prof. Krystian Heffner i Prof. Andrzej Rosner, IRWiR PAN
12:50    Polityka rozwoju wsi i rolnictwa na Węgrzech w ostatnich 20 latach, Prof. Ivan Benet, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet w Szeged
13:20    Polityka rozwoju wsi i rolnictwa w Rumunii w ostatnich 20 latach, Prof. Filon Toderoiu i dr Marius Voicilas, Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Rumuńska Akademia

SESJA II
14:50    20 lat przemian społecznych na obszarach wiejskich w Chinach, Prof. Dang Guoyjn, Dyrektor Departamentu makroekonomii, Instytut Rozwoju Wsi Chinskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie
15:20    Przemiany społeczne na polskiej wsi w ostatnich 20 latach, Prof. Maria Halamska, IRWiR PAN
15:50    Przemiany ekonomiczne na chińskiej wsi w ostatnich 20 latach, Prof. Sun Ruomei, Dyrektor Departamentu ds. ekologii i gospodarki środowiskowej, Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie
16:20    Obszary wiejskie w czasie reform — doświadczenia chińskie Prof. Li Jing, Departament ds. walki z ubóstwem wiejskim, Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie
16:50    Przemiany strukturalne rolnictwa w Polsce,
Prof. Włodzimierz Dzun i dr Mirosław Drygas, IRWiR PAN
17:20    Dyskusja
17:50    Uwagi końcowe, IRWiR PAN

ORGANIZATORZY:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
Prof. Li Zhou
Prof. Ren Changqing
Dr Adam Czarnecki
Dr Mirosław Drygas
Dr Iwona Nurzyńska
Prof. dr hab. Andrzej Rosner
Dr hab. Katarzyna Zawalińska
Katarzyna Droździel — sekretariat konferencji

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne
(jęz. polski — jęz. angielski)

Powrót