Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Zmiany w edukacji - próba bilansu: kryteria oświatowe, społeczne

Konferencja: Zmiany w edukacji - próba bilansu: kryteria oświatowe, społeczne

Konferencję organizuje IS UMK przy współudziale ZG PTS oraz IRWiR PAN.

Celem konferencji jest dokonanie bilansu zmian zachodzących w polskim systemie oświaty - chodzi tu zarówno o te, które są przedmiotem celowych działań reformy, jak i te, które mają charakter żywiołowych procesów dostosowawczych. Dziś w odniesieniu do większości z nich możemy się już ustosunkować - ich rezultaty w różnych obszarach rzeczywistości edukacyjnej i społecznej są bardzo widoczne. Jednocześnie pojawiają się nowe wyzwania, których podjęcie nie wydaje się możliwe bez próby zbilansowania tego, co już się stało, co już zostało wdrożone i zaplanowane. Jako socjologowie wiemy, że na efekty zmian w edukacji należy patrzeć z szerokiej perspektywy i oceniać je przy zastosowaniu rozmaitych (nie tylko edukacyjnych) kryteriów. Przyjęliśmy koncepcję, wedle której będziemy oglądać różne rozwiązania zastosowane w reformowaniu oświaty w lustrze rozmaitych problemów (młodzieży i z młodzieżą, szkolnictwa wyższego, rynku pracy, struktury społecznej, wymogów Unii Europejskiej). Zbudowaliśmy cztery bloki tematyczne, do których zaprosiliśmy najlepszych znawców problematyki - reprezentantów różnych środowisk i dyscyplin naukowych (socjologów, pedagogów, psychologów - badaczy, ekspertów, urzędników). Wszyscy potwierdzili swój udział w przygotowywanym przez nas spotkaniu.
Poza formułą "invited presentations" (jej rezultaty uwidacznia poniższy ramowy program konferencji) stosujemy obecnie drugą - "call for papers". Osoby zainteresowane udziałem w toruńskim spotkaniu - nie będące w roli panelistów - serdecznie zapraszamy do zaprezentowania własnego stanowiska (tezy) jako głosu w dyskusji. Osoby te mogą zaistnieć jako współautorzy książki, jaką (2 tomy) planujemy wydać po konferencji. Warunkiem jest przygotowanie tekstu spełniającego odpowiednie merytoryczne (związek z tematem konferencji) i wydawnicze standardy (szczegółowe dane na stronach internetowych IS UMK). Objętość tekstu - max. 17 stron, nieprzekraczalny termin jego dostarczenia - 15 lipca 2009.

Wszelkie zapytania i wątpliwości prosimy kierować do dr Krzysztofa Wasielewskiego na adres: E-mail: kwasielewski@wp.pl, tel. 600 057 608.

Komitet organizacyjny:

Prof. Krystyna Szafraniec
Dr Jarosław Domalewski
Dr Krzysztof Wasielewski

Materiały do pobrania:

Program Konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Powrót