Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Seminarium: Koniec chłopstwa w Polsce?

Seminarium: Koniec chłopstwa w Polsce?


1 grudnia 2008 (poniedziałek), godzina 11.30,
Biblioteka IRWiR PAN, Pałac Staszica II p., sala 204


20 września 2008 r. w tygodniku „Polityka” ukazał się artykuł Cezarego Łazarewicza p.t. „Chłopom już dziękujemy”. Artykuł jest ilustracją tezy o zaniku klasy i gospodarki chłopskiej w Polsce. Przygotowując ten artykuł, red. C. Łazarewicz przeprowadził kilka rozmów z pracownikami IRWiR PAN i fragmenty tych wypowiedzi znalazły się we wspomnianej wyżej publikacji. Niezależnie od kontrowersyjności niektórych stwierdzeń i danych zawartych w owym artykule, poruszone w nim problemy i przedstawione zjawiska zasługują na poważną dyskusję w środowisku naukowym.

Biorąc to pod uwagę zamierzamy zorganizować panel dyskusyjny na w/w temat z udziałem następujących osób:

Prof. Jerzy WILKIN – Chłopstwo jako kategoria ekonomiczna
Dr Barbara FEDYSZAK-RADZIEJOWSKA – Chłopstwo jako kategoria socjologiczna
Prof. Izabella BUKRABA-RYLSKA – Chłopstwo jako kategoria kulturowa
Prof. Andrzej ROSNER – Przemiany populacji chłopów w Polsce
Red. Cezary ŁAZAREWICZ – Polscy chłopi – dziennikarski punkt widzenia

Proponujemy, aby głównym celem dyskusji była próba odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule seminarium, biorąc pod uwagę, że chłopstwo jest złożoną kategorią ekonomiczną, socjologiczną, kulturową i demograficzną. Określenie aktualnego stanu klasy chłopskiej w Polsce jest ważnym składnikiem diagnozy sytuacji społeczeństwa i gospodarki w naszym kraju.

Powrót