Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Małe miasta transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych

Konferencja naukowa pt.

"Małe miasta – transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych"

 

Konferencja odbędzie się w dn. 20-21 listopada 2008 r. w Katowicach. Organizatorami tego wydarzenia są Katedra Gospodarki Przestrzennej, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Cele konferencji:
– Prezentacja dorobku naukowego, przegląd praktyk oraz dyskusja na temat przemian przestrzennych, środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych zachodzących w małych ośrodkach miejskich
– Integracja środowisk ekonomistów, geografów, socjologów, urbanistów i architektów podejmujących badania naukowe z zakresu rozwoju małych miast

Tematyka konferencji:
– Monitorowanie zmian funkcji miejskich w małych ośrodkach lokalnych pod wpływem nowych procesów gospodarczych
– Znaczenie funkcji mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej w rozwoju małych miast
– Małe miasta jako ośrodki wielofunkcyjne
– Segregacja funkcji w przestrzeni małych miast
– Przekształcenia funkcjonalne a formowanie centrów ośrodków lokalnych
– Konkurencja w zakresie rozwoju funkcji usługowych małych miast i dużych centrów handlowych
– Rewitalizacja małych miast
– Funkcje rolnicze w rozwoju ośrodków lokalnych

Referaty i publikacja książkowa
Osoby pragnące przedstawić referat proszone są o nadesłanie streszczenia wystąpienia do dnia 30 września 2008. Nadsyłane streszczenia (o objętości do 1 strony A4) powinny zawierać: tytuł referatu, kluczowe słowa, streszczenie referatu, informacje o autorach (imię, nazwisko, instytucja, telefon, e-mail).
Streszczenia w formacie edytora MsWord, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kgp@ae.katowice.pl Rada Programowa Konferencji poinformuje autorów o zaakceptowaniu ich referatów do dnia 6 października 2008. Pełne teksty referatów prosimy przesłać drogą elektroniczną do 17 listopada 2008.
Artykuły zatwierdzone przez Radę Programową Konferencji oraz pozytywnie zaopiniowane przez zewnętrznych recenzentów zostaną opublikowane w Wydawnictwie Uczelnianym Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Sekretariat konferencji
dr Adam Polko – sekretarz konferencji Katedra Gospodarki Przestrzennej Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice tel.: 032 257 74 11 tel./fax: 032 257 74 13
e-mail: kgp@ae.katowice.pl

Powrót