Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Archiwalna lista seminariów i konferencji zorgranizowanych przez IRWiR PAN

20-21 listopada 2008 (Katowice)

KONFERENCJA:
Małe miasta – transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych

Organizatorami konferencji są: Katedra Gospodarki Przestrzennej, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Zaproszenie do udziału w konferencji (PDF)

Karta zgłoszenia (Word)

 

3 listopada 2008

Dr Henryk SKÓRNICKI
Kierownik Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Radomiu
Wdrażanie tzw. minimalnych wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych w Polsce

 

24 października 2008

KONFERENCJA:
Polityka rolna Stanów Zjednoczonych w świetle FARM BILL 2008 oraz przyszłość WPR Unii Europejskiej po 2013 roku

Organizatorami konferencji są: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce


20 października 2008

prof. dr hab. Leszek KLANK,
dr Jerzy MICHAŁEK
Rozwój obszarów wiejskich. Nowa metoda pomiaru

 


 

9 czerwca 2008

dr Boris FRUMKIN
(Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk)
Trendy i problemy transformacji rolnictwa rosyjskiego

2 czerwca 2008

dr Ryszard KAMIŃSKI Jak lokalne inicjatywy pozarządowe wpływają na sytuację polskiej wsi?

 

14 kwietnia 2008

dr Henryk ŁABĘDZKI (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska

 

7 kwietnia 2008

prof. dr hab. Andrzej KALETA Technologie informatyczne na obszarach wiejskich - nowy instrument rozwoju czy sfera wykluczenia społecznego?

 

3 marca 2008

Sesja sprawozdawcza za rok 2007

 

16 stycznia 2008 (środa)

prof. dr hab. Krzysztof GORLACH Nie taki diabeł straszny: globalizacja na obszarach wiejskich

 


 

17 grudnia 2007 Przepraszamy, Seminarium zostało odwołane

prof. dr hab. Włodzimierz OKRASA Ryzyka i rola Sektora III na poziomie społeczności lokalnych

21 listopada 2007

KONFERENCJA:
Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020

Organizatorami konferencji są: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacja Klubu 500 – "Nowe Życie Gospodarcze", Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Karta zgłoszenia

 

5 listopada 2007

dr Krzysztof WASIELEWSKI Nierówności społeczne w dostępie do wyższego wykształcenia młodzieży wiejskiej – nowe uwarunkowania, stare mechanizmy

25 września 2007

KONFERENCJA:
Dawne i współczesne migracje zagraniczne ze wsi

Karta zgłoszenia

 

10 września 2007

Dr. Stewart BARR
(University of Exeter)
Sustainability, Policy and the Citizen

Seminarium odbywać się będzie w języku angielskim (bez tłumacza)

 


4 czerwca 2007

dr Ryszard KAMIŃSKI Jak lokalne inicjatywy pozarządowe wpływają na sytuację polskiej wsi?

 

7 maja 2007

doc. dr hab. Krystyna SZAFRANIEC,
dr Piotr MIKIEWICZ
W poszukiwaniu specyfiki kapitału społecznego współczesnej wsi polskiej - preliminaria teoretyczne i możliwości badawcze

 

2 kwietnia 2007

prof. dr hab. Krystian Heffner,
prof. dr hab. Andrzej Rosner,
dr Monika Stanny-Burak
Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian

 

26 marca 2007

prof. dr hab. Maria HALAMSKA,
dr Jan HERBST,
mgr Ruta ŚPIEWAK
Trzeci sektor, NGO, organizacje społeczne*
w życiu społecznym wsi
* niepotrzebne skreślić

 

5 lutego 2007

doc. dr hab. Leszek KLANK Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

 

8 stycznia 2007

dr Janusz ROWIŃSKI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 


 

4 grudnia 2006

mgr Dorota KLEPACKA Wyniki badań terenowych przeprowadzonych wśród rolników gospodarujących na obszarach o niekorzystnych warunkach

 

21 listopada 2006

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Konferencja dla młodych naukowców

6 listopada 2006

mgr Jarosław DOMALEWSKI Szkoła wobec procesów (de)marginalizacji polskiej wsi

 

9 października 2006

doc. dr hab. Izabella BUKRABA-RYLSKA Migracje zarobkowe mieszkańców wsi. Od "obieżysastwa" do "ludzi na huśtawce"

 


 

5 czerwca 2006

prof. dr hab. Maria HALAMSKA Polska: nowe wymiary relacji wieś-miasto?

 

18 maja 2006

Konferencja międzynarodowa
Rozwój i Zastosowanie Zaawansowanych Metod Ilościowych do Ewaluacji Ex-ante i Ex-post Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w UE (ADVANCED EVAL)

Program konferencji

8 maja 2006

prof. dr hab. Franciszek TOMCZAK Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju

 

3 kwietnia 2006

Dr hab. Krystyna SZAFRANIEC (profesor UMK) Społeczeństwo bez norm w odczuciach mieszkańców wsi. Możliwe konsekwencje polityczne.

 

6 marca 2006

KONFERENCJA
Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej - wybrane kierunki badań IRWIR PAN
Sesja sprawozdawcza za rok 2005
Program konferencji


6 lutego 2006

prof. dr hab. Wojciech JÓZWIAK Ekonomika polskich gospodarstw rolnych w latach 1998-2005 i ich perspektywy

 

23 stycznia 2006

Seminarium ogólnoinstytutowe IRWiR PAN zorganizowane we współpracy z Przedstawicielstwem Fundacji im. Heinricha Boella w Polsce
Zapewniamy tłumaczenie z języka niemieckiego
Seminarium odbędzie się o godz. 11.00 w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica

Pan Theo AUGUSTIN
(Naczelnik Wydziału Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich; Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Żywienia i Ochrony Konsumentów)
Rozwój obszarów wiejskich w Niemczech - wyzwania i nowe podejście
Prof. dr hab. Otmar SEIBERT
(Profesor Wyższej Szkoły Weihenstephan)
Przyczyny sukcesu zintegrowanego rozwoju regionalnego

 

14-15 grudnia 2005

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa
Sala Lustrzana Pałacu Staszica, Warszawa, ul. Nowy Świat 72

ORGANIZATORZY
Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, Fundusz Współpracy, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy na konferencję

 

5 grudnia 2005

doc. dr hab. Włodzimierz DZUN Państwowe Gospodarstwa Rolne w procesie przemian systemowych

 

7 listopada 2005

prof. dr hab. Maria HALAMSKA Rozwój wiejski w Portugalii. Wzór czy przestroga dla Polski.

 

3 października 2005

prof. dr hab. Wiesław MUSIAŁ Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów górskich na przykładzie Karpat

 

6 czerwca 2005

dr Janusz ROWIŃSKI
Handel rolno-spożywczy z Unią Europejską w pierwszym roku członkostwa

 

19-21 maja 2005

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
Gospodarstwa niekonwencjonalne na tle bazy produkcyjnej rolnictwa w Polsce
Cedzyna k. Kielc - Hotel "Echo"

ORGANIZATORZY
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Urząd Statystyczny, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Świętokrzyski Urząd Marszałkowski, Urząd Statystyczny w Kielcach
Program konferencji

 

9 maja 2005

Elżbieta SKOTNICKA-ILLASIEWICZ:
(UKiE, COLLEGIUM CIVITAS)
Społeczna perspektywa bilansu korzyści i kosztów akcesji w rok po uzyskaniu członkostwa
Jerzy GŁUSZYŃSKI:
(PENTOR)
Szanse powodzenia programu LEADER w Polsce
Łukasz HARDT:
(WNE UW)
Korzyści i koszty rolnictwa po pierwszym roku członkostwa
Barbara FEDYSZAK-RADZIEJOWSKA:
(IRWiR PAN)
O wartości badań jakościowych w poznawaniu złożoności postaw rolników wobec integracji Polski w Unią Europejską

 

20-21 kwietnia 2005

Konferencja pt. SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS - EXPERIENCE OF DIFFERENT COUNTRIES IN EUROPE Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2005 r. (środa-czwartek) w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) w Sali im. Marii Curie-Skłodowskiej (I piętro) Początek konferencji godz. 9:45.
Program konferencji

19 kwietnia 2005

Międzynarodowe Warsztaty naukowe nt.: PERSPEKTYWA UPLASOWANIA "ROLNICZEJ POLSKI" W UNII EUROPEJSKIEJ 25
Warszawa 19 kwietnia 2005 r. Pałac Staszica, Sala im. Marii Curie-Skłodowskiej (I piętro) Początek Warsztatów godz. 10.15.
Program Warsztatów

4 kwietnia 2005

dr Andrzej HAŁASIEWICZ
Program aktywizacji obszarów wiejskich

7 marca 2005

dr Jerzy PLEWA
Przebieg, doświadczenia i perspektywy integracji polskiego rolnictwa w ramach UE

7 lutego 2005

dr Katarzyna ZAWALIŃSKA
Wskaźniki rozwoju obszarów wiejskich - próba syntezy i praktycznego wykorzystania
Powrót