Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / IRWiR na XXII Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA)

W dniach 8-12 września 2015 roku, w Kołobrzegu odbył się XXII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) pt. Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, którego trudu organizacji podjął się Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN reprezentowała liczna grupa referentów pod kier. dyrektora instytutu Mirosława Drygasa: Katarzyna Bańkowska, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Iwona Nurzyńska, Monika Stanny, Adam Czarnecki, Vitaliy Krupin i Patrycjusz Zarębski. W sesji plenarnej referat pt. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich - egalitaryzm czy elitaryzm terytorialny wygłosiła Monika Stanny, a pozostali w sekcjach tematycznych. W sekcji "System biogospodarki i jego podsystemy" wystąpiła Katarzyna Bańkowska z referatem "Pakiet klimatyczno-energetyczny determinantą przeobrażeń obszarów wiejskich", w sekcji "Mechanizmy polityki ekonomicznej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich" - Iwona Nurzyńska z referatem "Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a koncepcja zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa" i Adam Czarnecki z referatem "Zjawisko drugich domów a możliwości rozwoju lokalnej gospodarki", w sekcji "Efektywność ekonomiczna łańcucha żywnościowego" - Dominika Milczarek-Andrzejewska z referatem "Pozycja rolników w łańcuchu żywnościowym na przykładzie sektora mleczarskiego w Polsce" (wspólnie z Agatą Malak-Rawlikowską i Janem Fałkowskim), w sekcji anglojęzycznej - Vitaliy Krupin z referatem "Financial self-sufficiency of rural communities in Ukraine in the context of administrative-territorial reform", a w sekcji "Kapitał intelektualny w rozwoju obszarów wiejskich" - Patrycjusz Zarębski z referatem "Identyfikacja czynników rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce w ujęciu przestrzennym" za który otrzymał nagrodę/list gratulacyjny za "najlepszą prezentację referatu" w sekcji.

Powrót