Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II

W dniu 28 września br. odbyła się prezentacja raportu oraz dyskusja poświęconą głównym wnioskom i tezom płynącym z opracowania. Konferencja z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, władz lokalnych, świata nauki, przybrała formę dyskusji dotyczącej tego, w jakim kierunku powinna iść polska wieś i jakie czynniki powinny determinować jej rozwój.

 

Dwa lata temu zostały opublikowane wyniki I etapu - Raport MROW 2014, w którym zawarto  badania poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i strukturalnego zróżnicowania warunków lokalnych w jakich rozwój ten się dokonuje.  W prezentowanym obecnie Raporcie MROW 2016, nie tylko powtórzono badania według przyjętej metodologii, co pozwoliło określić dynamikę i kierunki dokonujących się przemian,  ale również podjęto problem różnych ścieżek (profili) rozwoju, prowadzących do tego samego celu (jakim jest poprawa jakości życia na wsi) w gminach o różnych cechach strukturalnych i potencjałach rozwojowych. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie od czego, od jakich cech gminy, zależy realizowany kierunek rozwoju? Tym samym podjęto próbę zdefiniowania różnych mechanizmów w różnych typach gmin, mających wpływ zarówno na dynamikę, jak i kierunki tego rozwoju. Wyrażamy nadzieję, że wnioski jakie udało się zebrać, będą stanowiły podstawę do dalszej pracy nad kierunkami rozwoju terytorialnego kraju.

 

Oprócz autorów prezentujących wyniki badań MROW 2016 - Pani  dr hab. Moniki Stanny i Pana prof. dr hab. Andrzeja Rosnera oraz inicjatora tego projektu Pana Marak Zagórskiego (członka Rady Programowej EFRWP) poproszeni zostali do dyskusji w panelach merytorycznych Ministrowie oraz eksperci ze świata nauki i praktyki m.in.:

Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Piotr Woźny – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji;

Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

Renata Calak – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju;

prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz – profesor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa;

dr Agnieszka Zgierska – Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny;

Adam Tański – przedstawiciel Kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej;

Jerzy Zająkała – Wójt Gminy Łubianka, przedstawiciel samorządu gminnego.

 

 

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich jest efektem współpracy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć Fundacji EFRWP z wydarzenia.

Powrót