Strona główna / Oferta edukacyjna / Przewody doktorskie w toku

mgr Anna Us

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ekonomiczna efektywność inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie instalacji fotowoltaicznych"

Promotor: dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR PAN

Data otwarcia przewodu 20 marca 2019 r.

 

mgr Anna Ciechomska

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Influence of the Common Agricultural Policy on the resilience of farming systems in Poland" ("Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na odporność systemów rolniczych w Polsce").

Promotor: dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN

Promotor pomocniczy: dr Jakub Jasiński

Data otwarcia przewodu 20.11.2018 r.

Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)

Streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim (pdf)

Recenzja 1 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Recenzja 2 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)