Strona główna / Edukacja / Postępowanie doktorskie w toku

mgr Anna Us

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ekonomiczna efektywność inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie instalacji fotowoltaicznych"

Promotor: dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR PAN

Data otwarcia przewodu 20 marca 2019 r.