Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Ogłoszenie wyników konkursu

I Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

 

W dniu 22 czerwca 2017 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się oficjalne i uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom I konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich obronioną w roku kalendarzowym 2015 i 2016. Organizatorem Konkursu był Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

Kapituła Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiła przyznać następujące nagrody:

  • Zwycięzcą Konkursu i zdobywcą I nagrody w kwocie 5 000 zł jest Pan mgr Łukasz Kryszak za pracę:„Determinanty deprywacji materialnej wsi i rolnictwa w Polsce". Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, praca była obroniona na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Kierunek: ekonomia Specjalność: Polityka i Gospodarka Żywnościowa).
  • II nagrodę w kwocie 3 000 zł Kapituła przyznała Pani mgr Paulinie Kaszubie za pracę: „Urbanizacja wsi w gminie Lutomiersk i Aleksandrów Łódzki". Promotorem pracy była Pani dr Agnieszka Ogrodowczyk, praca obroniona była na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Kierunek: gospodarka przestrzenna).
  • III nagrodę w kwocie 2 000 zł Kapituła przyznała Pani mgr Katarzynie Uzar za pracę: „Alternatywna mapa Lasów Janowskich. Nowy scenariusz przyszłości dzisiejszej wsi w kontekście turystyki zrównoważonej na przykładzie obszarów wiejskich Lasów Janowskich". Promotorem pracy był mgr inż. arch. Piotr Bujas, praca obroniona była na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (Kierunek: architektura).

Kapituła Konkursu przyznało również trzy wyróżnienia. Otrzymali je:

  • Pani mgr Katarzyna Jaroniec za pracę: „Przejawy europeizacji w lokalnych grupach działania na przykładzie LGD „Ziemia Chełmońskiego"" obronioną na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, Kierunek: gospodarka przestrzenna, Specjalność: planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego, promotorem pracy był prof. dr hab. Paweł Swianiewicz.
  • Pani mgr Sonia Knapczyk za pracę: „Zawsze to swój chleb. Powojenne osadnictwo w Bieszczadach w świetle źródeł autobiograficznych" obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Wydział Historyczny Instytut Historii Kierunek: historia Specjalność: antropologia historyczna, promotorem pracy była dr hab. Marta Kurkowska-Budzan.
  • Pani mgr Dominika Zwęglińska za pracę: „Gentryfikacja wsi. Studium procesu zmian w gminie Prażmów w woj. Mazowieckim" obronioną na Uniwersytecie Warszawskim, Euroreg - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Kierunek: gospodarka przestrzenna, promotorem pracy była Pani Prof. dr hab. Maria Halamska.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem o czym świadczy liczba zgłoszonych prac wynosząca ponad 50 z uczelni wyższych z całej Polski.

Zgłoszone prace wyróżniały się wysokim poziomem, a tematyka podejmowana przez studentów obejmowała aktualne zagadnienia dotyczące obszarów wiejskich co może świadczyć o tym, że stereotypy dotyczące polskiej wsi odchodzą do lamusa.

Laureaci konkursu oprócz nagród finansowych będą mieli możliwość publikacji nagrodzonych prac w formie artykułu naukowego w kwartalniku „Wieś i Rolnictwo" oraz szansę nawiązania współpracy naukowej z pracownikami Instytutu, również w formie stażu w jednostce naukowej IRWiR PAN.

 

 

Lista uczelni

Eberswalde University for Sustainable Development-HNEE University of Applied Sciences/ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Akademia Pomorska w Słupsku
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Lubelska
Politechnika Łódzka
Politechnika Opolska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński w krakowie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 

Lista wydziałów

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Eberswalde University for Sustainable Development-HNEE University of Applied Sciences/ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Faculty of Frest and Environment
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury krajobrazu
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury i Urbanistyki
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury
Politechnika Lubelska                 Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii
Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny, Instytut Historii
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych/ Instytut Geografii Miast
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, "Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych"
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie , Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski, Euroreg Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydział Architektury

Powrót