Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Umowa o współpracy między CDR w Brwinowie a IRWiR PAN

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk podpisały umowę o współpracy, w ramach realizowanego w IRWiR PAN projektu „Media jako źródło wiedzy rolników", finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badania realizowane w 2019 roku mają na celu ustalenie, jakiego rodzaju wiedzy niezbędnej do prowadzenia gospodarstwa poszukują rolnicy, w jaki sposób korzystają z mediów branżowych oraz ustalenie znaczenia nowych technologii w pozyskiwaniu wiedzy przez rolników. Badanie skierowane będzie do aktywnie działających producentów rolnych, zgodnie z przyjętą definicją oraz kryteriami wyboru.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego podejmuje współpracę w badaniu zgodnie z potrzebami realizacji zadań doradztwa rolniczego (zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego) przy udziale Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

 

Jednym z elementów realizacji tego badania są wywiady telefoniczne z rolnikami zgodnie z zasadami prowadzenia badań naukowych i zachowaniem pełnej poufności, zgodnie z przepisami RODO.

 

Efektem badania będzie usprawnienie transferu wiedzy i informacji przeznaczonych dla rolników i ich rodzin w celu poprawienia metod gospodarowania oraz podniesienia standardu życia na terenach wiejskich.

 

 

 

Powrót