Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Obecność IRWiR PAN na IV Europejskim Parlamencie Wiejskim w Candás (Asturia), Hiszpania 6-9 listopada 2019 r.

W organizowanym co dwa lata spotkaniu przedstawicieli wiejskich organizacji pozarządowych, krajowych sieci obszarów wiejskich, lokalnych grup działania oraz środowiska naukowego uczestniczyło  ponad 400 osób z 41 krajów europejskich, zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej.


Spotkanie organizowały: Europejska Sieć Lokalnych Grup Działania ELARD, Europejska Sieć Wiejskich Organizacji Pozarządowych PREPARE oraz Porozumienie Europejskich Społeczności Wiejskich (ERCA). Wśród uczestników znaleźli się liderzy wiejskich organizacji, jak również przedstawiciele  Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich (ENRD) oraz  przedstawiciele krajowych  i regionalnych administracji i instytucji naukowych.
Polska reprezentowana była przez Polską Sieć LGD (Piotra Sadłochę, prezesa Zarządu), Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - członka PREPARE (prezesa Ryszarda Kamińskiego i eksperta Ireneusza Kamińskiego) oraz przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Łukasza Komorowskiego).
Ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli: Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu oraz Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Spotkanie odbywało się w kluczowym dla przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich momencie planowania nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, ale również w okresie przełomowych zmian w rolnictwie i na europejskiej wsi, co podkreślali także uczestnicy spoza UE.


W trakcie kilkudniowych obrad poruszano najważniejsze obecnie kwestie, związane ze zmianami klimatu i ochroną środowiska, migracji i wyludniania się wsi, coraz trudniejszych relacji „miasto- wieś” między „starymi i „nowymi” mieszkańcami wsi, jak również między rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich. Podejmowano tematykę żywotności europejskiej wsi, tzw. rural proofing, czyli dbania o interesy wsi na różnych poziomach zarządzania państwami. Wiele uwagi poświęcono szansom i wyzwaniom związanym z tworzeniem tzw. smart villages – inteligentnych wsi. Efektem trzydniowych rozmów, kilkudziesięciu warsztatów, wykładów i wizyt studyjnych było przyjęcie 9 listopada dokumentów końcowych i rekomendacji, które zebrane zostały w „Manifeście Europejskiego Parlamentu Wiejskiego 2019” oraz „Deklaracji mieszkańców  wsi”.


W Manifeście postuluje się między innymi:

  • Przeciwdziałanie odpływowi wykształconych ludzi ze wsi,  w tym szczególnie młodzieży.
  • Zapewnienie właściwej reprezentacji społeczności wiejskich w kształtowaniu polityk krajowych i europejskiej.
  • Konieczność zapewnienia odpowiednich, atrakcyjnych warunków życia na wsi i pracy dla młodego pokolenia.
  • Otwarte i innowacyjne partnerstwo między rządami a społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorcami i lokalnymi instytucjami.
  • Pilne przeciwdziałanie zmianom klimatu i wsparcie obszarów wiejskich, aby skutki realizacji tych działań nie obciążały nadmiernie mieszkańców wsi.
  • Uwzględnianie ważnej roli kobiet we wszystkich aspektach życia wsi.
  • Zapewnienie wsparcia dla grup społecznych  zagrożonych wykluczeniem, w tym szczególnie osób starszych i niesamodzielnych. Wsparcie takie i adekwatne usługi winny być zapewniane na poziomie lokalnym przy wsparciu wyższych poziomów administracji.
  • Ochronę małych gospodarstw rodzinnych,  między innymi poprzez odbiurokratyzowanie kierowanego do nich wsparcia.
  • Zapewnienie edukacji podstawowej poprzez podtrzymywanie szkół wiejskich oraz edukacji na wyższych poziomach, między innymi poprzez skuteczną edukację na odległość.

 

Manifest jest kontynuacją przyjętej w 2016 roku deklaracji Cork 2.0 „Lepsze życie na obszarach wiejskich” oraz tzw. „Agendy dla Europejskiej Inteligentnej Wsi”.
Tutaj znajdują się program i dokumenty końcowe IV Europejskiego Parlamentu Wiejskiego 2019.

 

 

 

 

 

 

Powrót