Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Zaproszenie do składania aplikacji do projektu Smart Rural

21 wiosek wybranych do projektu Smart Rural 21

 

Do projektu „Smart Rural 21” wybrano ostatcznie 21 europejskich wiosek. Projekt wesprze ich w procesie stawania się „Inteligentnymi obszarami wiejskimi w XXI wieku”! Ta fantastyczna wiadomość oznacza, że projekt będzie wspierać cztery wioski więcej, niż pierwotnie przewidywano.
Pochodzące z 21 różnych krajów wioski reprezentują wiele rodzajów obszarów wiejskich, o różnych atutach i wyzwaniach, zapewniając tym samym równowagę tematyczną i geograficzną w projekcie (patrz mapa poniżej). Rozwój tych różnorodnych wiosek w trakcie opracowywania i wdrażania przez nie strategii inteligentnych wiosek będzie można śledzić na stronie www.smartrural21.eu.

 

 

W fazie przygotowawczej projektu w 2019 r. wybrano wstępnie 5 pierwszych wiosek (Dingle - Irlandia, Kythera - Grecja, Mouans-Sartoux - Francja, Mukařov - Czechy, Raudanmaa – Finlandia).
Wioski te już opracowały swoje strategie inteligentnych wiosek i zaczynają myśleć o ich wdrażaniu.


W wyniku otwartego naboru i systematycznej trójstopniowej ocenie, która trwała od marca do czerwca tego roku, projekt potwierdził wybór dodatkowych 16 wiosek - więcej niż pierwotnie przewidziane 12 wsi - które teraz dołączą do projektu. Dodanie 4 dodatkowych wiosek było możliwe dzięki uprzejmości niektórych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), które zgodziły się wspierać te wsie w ramach projektu Smart Rural 21.
Wsie zostały wybrane na podstawie mocnych stron zaznaczonych w ich wnioskach, a także aspektów, takich jak równowaga geograficzna i tematyczna oraz oczekiwana wartość dodana projektu Smart Rural 21 w ich specyficznym kontekście wiejskim.

Chodźcie z nami!
Projekt zachęca również inne wioski do podążania razem z laureatami naboru na ścieżce projektowej w ramach działania „Come Along!” (chodźcie z nami) oraz opracowywania i wdrażania własnych strategii i rozwiązań inteligentnych wiosek w tym samym tempie, co uczestnicy Smart Rural 21.
Korzyści z dołączenia do inicjatywy Come Along! obejmuje:
• dostępność informacji i narzędzi pomocnych w przygotowaniu strategii inteligentnej wioski;
• pierwszeństwo w wyborze do wymiany partnerskiej typu peer-to-peer z innymi wioskami projektu;
• promocja osiągnięć i praktyk za pośrednictwem narzędzi komunikacji projektu, oraz
• markę jakości (logo) Smart Rural 21 dla tych, którzy ukończyli proces i działania.
Zaproszenie jest otwarte dla każdej zainteresowanej wioski, w tym wielu (718), które zgłosiły się do udziału w projekcie, ale nie zostały wybrane. Zainteresowane wioski powinny złożyć wniosek, wypełniając poniższą krótką ankietę do 1 sierpnia.


O poszczególnych wioskach uczestniczących oraz inicjatywie Come Along! Można dowiedzieć się więcej na platformie internetowej Smart Rural 21: www.smartrural21.eu/villages.

 

Pełna lista 21 wybranych wiosek

Wybrana wioska Kraj
Stanz im Mürztal Austria
Profondeville Belgia (Walonia)
Brestovo Bułgaria
Babina Greda Chorwacja
Mukařov Czechy
Torup Dania
Virtsu Estonia
Raudanmaa Finlandia
Mouans-Sartoux Francja
Sollstedt Niemcy
Kythera Grecja
Uppony Węgry
Dingle Irlandia
Ostana Włochy
Alsunga Łotwa
Tomaszyn Polska
Penela Rural Innovation Villages Portugalia
Remetea Rumunia
Płaskowyż Šentviška Gora Słowenia
Ansó Hiszpania
Vuollerim Szwecja
Powrót