Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia Zakład / Ankieta gminna 2020 rozpoczęta

 

W ramach realizowanego od 2012 roku projektu pn. MONITORING ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zwróciły się już po raz czwarty do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uprzejmą prośbą o udzielenie krótkich odpowiedzi na pytania, które z punktu widzenia rozwoju lokalnego są bardzo istotne, ale niedostępne w statystyce publicznej. Pytania ankietowe dotyczą problemu przestrzeni wiejskiej w kontekście dostępności instytucji publicznych, usług czy rynku pracy dla ludności wiejskiej. Ogólnym celem zaś całego projektu jest stała obserwacja zmian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obszarach wiejskich w Polsce.


W ankiecie znajdują się najpierw 4 pytania, które zadawaliśmy gminom w 2012, 2014 i 2016 roku. Gminy po raz czwarty wypełniając ankietę mogą sprawdzić jakie odpowiedzi udzielone były w poprzednich latach i czy zmiany są korzystne? Kolejnych 5 pytań odnosi się do innych sfer funkcjonowania gminy, a ostatni blok 4 pytań nawiązuje do sytuacji gminy w czasie pandemii.


Wyniki poprzednich badań są opublikowane na stronie tutaj oraz tutaj, co umożliwia gminom formułowanie wniosków dla siebie.

 

Dziękujemy Samorządom Gminnym za udział w badaniu!

Powrót