Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Poznaliśmy Laureatów III Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych

Informujemy, że III Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych został rozstrzygnięty. Organizatorami Konkursu są Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWIR PAN) oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP). Celem Konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi.

Kapituła Konkursu w składzie: dr Anna Rosa (Przewodnicząca), dr hab. Marta Błąd, prof. IRWIR PAN, prof. dr hab. Marek Kłodziński, dr Sylwia Michalska, mgr Łukasz Komorowski (Sekretarz) w toku obrad nad zgłoszonymi pracami postanowiła przyznać następujące nagrody, finansowane przez Fundację EFRWP:

1 nagrodę (3 000 zł) zdobyła Jagoda Maria Wlazło za pracę pt. Mieszkaniowe obiekty dziedzictwa kulturowego jako element zagospodarowania gminy Narew, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania, kierunek: gospodarka przestrzenna, promotor: dr Iwona Pielesiak;


2 nagrodę (2 000 zł) zdobyła Monika Ziętek za pracę pt. Procesy suburbanizacji w gminie Dębica, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii, kierunek: e-gospodarka przestrzenna, promotor: dr hab. Andrzej Zborowski, prof. UJ;


3 nagrodę (1 000 zł) zdobyła Paulina Krupińska za pracę pt. Opracowanie wytycznych do planów miejscowych dla gminy Radzanów ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi lokalizacji ferm drobiu, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, kierunek: gospodarka przestrzenna, promotor: dr inż. arch. Małgorzata Denis;

oraz 2 równorzędne wyróżnienia otrzymały:

Adrianna Wojciechowska za pracę pt. Differentiation of the situation of rural women on the labour market - cases of Poland and Spain (Zróżnicowanie sytuacji kobiet z obszarów wiejskich na rynku pracy - na przykładzie Polski i Hiszpanii), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczny, kierunek: ekonomia, promotor: dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW;


Justyna Zarzeczna za pracę pt. Analiza możliwości aktywizacji rejonu Roztocza Zachodniego jako centrum turystyki kwalifikowanej, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, kierunek: gospodarka przestrzenna, promotor: dr Józef Dobija.

Na trzecią edycję Konkursu nadesłano łącznie 18 prac magisterskich obronionych w latach 2019 i 2020 na 11 uczelniach w ramach 9 różnych kierunków studiów - także i w tej edycji przeważały prace z kierunku gospodarka przestrzenna.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 września 2021 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Wzięli w niej udział Laureaci wraz z Promotorami i Osobami towarzyszącymi, Prezes Fundacji EFRWP Pan Krzysztof Podhajski, przedstawiciel Fundacji EFRWP oraz członkowie Kapituły Konkursu.

W imieniu Organizatorów składamy podziękowania wszystkim Uczestnikom Konkursu, a Laureatom serdecznie gratulujemy!

Powrót