Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Dr Aleksandra Bilewicz Członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN

3 grudnia 2021 r., w głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, członkiem Akademii Młodych Uczonych została dr Aleksandra Bilewicz, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

 

Członkowie AMU PAN są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród młodych uczonych do 38 roku życia posiadających co najmniej stopień doktora, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym.

Powrót