Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Debata: „Zmiany jakości rządzenia w Polsce", druga z serii „Pięciu debat na 50-lecie IRWiR PAN"

Szanowni Państwo,w ubiegłym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN obchodził jubileusz 50 lat swojej działalności, w ramach którego wychodzimy z propozycją zorganizowania „Pięciu debat na 50-lecie IRWiR PAN”. Każda z nich będzie poświęcona ważnej problematyce związanej z rozwojem naszego kraju, a szczególnie z rozwojem obszarów wiejskich i wyzwaniami stojącymi przed ich mieszkańcami. Cykl tych naukowych wydarzeń zakończy Konferencja Jubileuszowa w dniu 29 czerwca 2022 r., podsumowująca pięćdziesięcioletni dorobek naukowy Instytutu.4 października 2021 r. serię debat otworzyła dyskusja na temat źródeł teraźniejszości polskiej wsi z udziałem Pani Prof. Marii Halamskiej (IRWiR PAN), Pana Prof. Kacpra Pobłockiego (EUROREG UW) i Pana Prof. Stanisława Obirka (OSA UW).Druga z debat, zatytułowana „Zmiany jakości rządzenia w Polsce”, odbędzie się 28 marca br. o godz. 11:00. Wprowadzenie do dyskusji przedstawią: Pani Dorota Zmarzlak (Wójt Gminy Izabelin), Pan Prof. Jerzy Hausner (Open Eyes Economy Summit oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej) i Pan Prof. Andrzej Rychard (Dyrektor IFiS PAN). Debatę poprowadzi i słowo wstępne wygłosi Pan Prof. Jerzy Wilkin (IRWiR PAN, członek rzeczywisty PAN).Przedmiotem dyskusji będą zmiany jakości rządzenia w Polsce w ostatnich latach, rola instytucji społeczeństwa obywatelskiego, w tym samorządów i NGO-sów, w przeciwdziałaniu pogarszaniu jakości rządzenia i działaniu na rzecz jej poprawy, a także zagrożenia dla społeczności wiejskich wynikające z tendencji władzy centralnej do ograniczenia roli samorządów lokalnych, systemu ich finansowania i kompetencji decyzyjnych w sprawach mających podstawowe znaczenie dla rozwoju lokalnego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej debacie, link do transmisji spotkania:
https://youtu.be/52clxawsnmADr hab. Monika Stanny, prof. IRWIR PAN
Dyrektor Instytutu

 

Powrót