Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Seminarium pt. „Konsekwencje terytorialne rosyjskiej agresji na Ukrainę – perspektywa Polska i Europejska”

Szanowni Państwo

Mam przyjemność zaprosić do udziału w seminarium pt. „Konsekwencje terytorialne rosyjskiej agresji na Ukrainę – perspektywa Polska i Europejska”. Odbędzie się ono 03 października 2022 r. o godz. 11:00
w bibliotece IRWiR PAN (sala 274, II piętro Pałacu Staszica w Warszawie).

 

Autorzy badań:  prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz dr hab. Konrad Czapiewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

 

Zaprezentowane zostaną terytorialne konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę, zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym, oraz wynikające z nich wyzwania przed jakim stoją europejskie kraje, w tym szczególnie Polska. W trakcie seminarium zwrócona zostanie uwaga na kompensacyjną rolę migracji wojennych w skali krajowej oraz na konieczność tworzenia polityki terytorialnej, co wynika zarówno z działań wojennych, jak i odbudowy Ukrainy po wojnie. W wystąpieniu wykorzystane będą wyniki projektów: ESPON IRIE (Interregional Relations In Europe); Horyzont 2020 IMAJINE (Integrative Mechanisms For Addressing Spatial Justice And Territorial Inequalities In Europe) oraz NCN Border-TRAF (ekonomiczne, społeczne i geopolityczne uwarunkowania ruchu granicznego - podstawy dla modelowania i prognozowania na przykładzie Polski).


Debatę poprowadzi dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR PAN, Zastępca Dyrektora ds. naukowych

 

Link do zapisanego seminarium na YouTube: TUTAJ

Powrót