Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Z najgłębszym smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 10 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat odszedł Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin.

profesor Jerzy Wilkin

 

 

Z najgłębszym smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 10 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat odszedł

Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin.


Był wybitnym naukowcem, nauczycielem akademickim, twórczym badaczem, niekwestionowanym autorytetem, wspaniałym przyjacielem, niezwykłym człowiekiem.


Zajmował się ekonomią instytucjonalną, ekonomią polityczną i ekonomią sfery publicznej, był autorem ok. 400 publikacji naukowych dotyczących m.in. problematyki rozwoju wsi i rolnictwa, relacji między państwem a gospodarką, czy też metodologii ekonomii i filozofii nauki.


Zasłużony pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Inicjator powstania w Instytucie Zakładu Integracji Europejskiej, którego był wieloletnim Kierownikiem.


Przez wiele lat związany z Uniwersytetem Warszawskim, na którym pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, dyrektora Ośrodka Studiów Amerykańskich, kierownika Katedry Ekonomii Politycznej. Wykładał m.in. na Uniwersytecie w Białymstoku (na którym kierował Zakładem Przedsiębiorczości) oraz w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.


Członek rzeczywisty PAN, doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.


Profesor Jerzy Wilkin przez kolejne kadencje był aktywnym członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, przewodniczącym Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, członkiem rady naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE), a także przewodniczącym rady programowej czasopisma „Ekonomista”, wieloletnim redaktorem naczelnym Kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” a ostatnio jego przewodniczącym rady programowej. Jako członek rzeczywisty PAN zasiadał w radach naukowych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Najdłużej i nieprzerwalnie był członkiem Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.


W uznaniu zasług w zakresie rozwoju ekonomiki rolnictwa oraz wkładu w działalność European Association of Agricultural Economists (EAAE), Profesor otrzymał tytuł EAAE Fellow, będący najważniejszym wyróżnieniem nadawanym przez to międzynarodowe stowarzyszenie.

 

Za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.


Żegnamy naszego Mistrza i wspaniałego Przyjaciela.


Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozycją "Ekonomia jest piękna. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi", pod redakcją Łukasza Hardt i Dominiki Milczarek-Andrzejewskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2015 (do pobrania pełna wersja w PDF)

 

Powrót