Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Polska wieś 2044. Wizja rozwoju

W odpowiedzi na wyrażaną w 2005 r. potrzebę rozpoczęcia dyskusji nad wizją rozwoju polskiej wsi, powstała monografia pod redakcją prof. Jerzego Wilkina pt. Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, w której obraz przyszłej wsi przedstawiło 26 autorów. W 2023 r. poprosiliśmy również tylu autorów o wyrażenie poglądu: jakie cechy będzie miała polska wieś 40 lat po wstąpieniu do UE? Wyrażamy nadzieję, że debata na zaproponowany temat przyczyni się do lepszego rozumienia wyzwań i możliwości przed jakimi stoją obszary wiejskie w Polsce.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. Polska wieś 2044. Wizja rozwoju, która odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Warszawie i będzie transmitowana na żywo.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

11:00–11:30 Powitanie Gości oraz prezentacja idei Wydarzenia
–  dyrektor Instytutu dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN
11:30–12:00 Prezentacja treści tomu Polska wieś 2044. Wizja rozwoju
–  prof. dr hab. Maria Halamska, IRWiR PAN
12:00–13:30 Panel dyskusyjny
Polska wieś 2044, czyli 40 lat później…

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Joanna Gierulska, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni, Green European Foundation, Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Ryszard Wilczyński, Poseł na Sejm RP
13:30–14:00 Dyskusja

 

Konferencja będzie transmitowana na platformie YouTube.

 

Partnerzy konferencji:

Powrót