Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia Zakład / Znamy Laureatów IV edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie

 

Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich

10 lipca 2023 r. podczas uroczystej gali w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie poznaliśmy laureatów IV konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Celem Konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi poprzez nagradzanie prac magisterskich opisujących tę problematykę.

 

Organizatorami Konkursu są Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWiR PAN) wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - fundatorem I, II i III nagrody (EFRWP). W tej edycji nagrody specjalne - wyróżnienia ufundowała ponadto Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall.

 

Kapituła Konkursu w składzie: dr Anna Rosa (Przewodnicząca), dr hab. Marta Błąd, prof. IRWiR PAN, prof. dr hab. Marek Kłodziński, dr hab. Sylwia Michalska, prof. IRWiR PAN, mgr Łukasz Komorowski (Sekretarz) po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiła przyznać następujące nagrody:

  • Zwycięzcą Konkursu i zdobywcą I nagrody w kwocie 3 000 zł jest Pan mgr Adam Robert Parol za pracę pt. „Organizacja transportu zbiorowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupska - stan obecny i perspektywy". Promotorem pracy jest dr Robert Guzik, praca została obroniona w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek: geografia.
  • II nagrodę w kwocie 2 000 zł Kapituła przyznała Panu mgr. Dominikowi Gapińskiemu za pracę pt. „Wpływ dużego miasta na krajobraz kulturowy wsi na przykładzie miasta stołecznego Warszawy". Promotorem pracy jest Pani dr inż. Anna Długozima, praca obroniona została w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Leśny, kierunek: gospodarka przestrzenna.
  • III nagrodę w kwocie 1 000 zł Kapituła przyznała Panu mgr. Przemysławowi Załęskiemu za pracę pt. „Plany urządzeniowo-rolne jako narzędzie kompleksowego wdrażania przepisów planowania przestrzennego dla obszarów wiejskich gminy Różan". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Anna Bielska, prof. PW, praca obroniona na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii, kierunek: gospodarka przestrzenna.

 

Kapituła Konkursu przyznała również dwie nagrody specjalne - wyróżnienia po 1 000 zł. Otrzymali je:

  • mgr Katarzyna Hoffman za pracę pt. „Zrównoważony rozwój wybranych typów gospodarstw rolnych w Polsce". Praca obroniona na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny, kierunek: finanse i rachunkowość, promotor pracy: dr inż. Krzysztof Pawłowski.
  • mgr Grzegorz Sikora za pracę pt. „Dziedzictwo kulturowe Gminy Kozy jako potencjalny zasób w rozwoju lokalnym". Praca obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, na Wydziale Geografii i Geologii, kierunek: geografia, promotor pracy: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ.

 

Podczas gali wręczenia nagród, odbyła się również prezentacja najlepszej pracy wyłonionej podczas konkursu pt. „Organizacja transportu zbiorowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupska - stan obecny i perspektywy", którą przeprowadził jej autor Pan Adam Robert Parol.

 

Na czwartą edycję Konkursu nadesłano 15 prac obronionych w 2021 i 2022 roku, nadesłanych z łącznie 8 uczelni (z 6 miast) w ramach 6 kierunków studiów (gospodarka przestrzenna - 8 prac, gospodarka przestrzenna i geozarządzanie - 2 prace, geografia - 2 prace, geografia, rozwój lokalny i regionalny - 1 praca, finanse i rachunkowość - 1 praca, ekonomia - 1 praca).

 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Konkursu, a Laureatom składamy szczere gratulacje!

 

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu w 2025 roku.

 

 

Powrót