Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Ewaluacja IRWiR PAN "HR Excellence in Research"

Celem europejskiej strategii HR (Human Resources Strategy for Researchers) jest ciągła poprawa warunków zatrudnienia i rekrutacji naukowców w instytucjach europejskich. Wyznacznikiem dla strategii są dokumenty: "Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" zawierające podstawowe zasady, którymi powinny kierować się instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania. Instytucje, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem "HR Excellence in Research". Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa został uhonorowany tym znakiem w 2016 r.


12 czerwca 2023 r. gościliśmy w IRWiR PAN Ewaluatorki, działające z ramienia Komisji Europejskiej, a wizytujące nasz Instytut w związku z fazą odnowienia logo HR Excellence in Research. Po wizycie i rozmowach przeprowadzonych z pracownikami Instytutu, przekazały swoje spostrzeżenia i rekomendacje do Komisji. Na ich podstawie sformułowano ocenę i stworzono raport.


Ocena zakończyła się pozytywnie z niewielkimi modyfikacjami, które należy zaimplementować w najbliższym czasie. O bardzo dobrej recenzji świadczy fragment raportu, który cytujemy:
„Instytut zasługuje na gratulacje za pozytywne, stymulujące i skoncentrowane na ludziach środowisko badawcze oraz za pracowitość i zaangażowanie całego zespołu! Odpowiednia postawa i motywacja to podstawy prawidłowej realizacji procesu HRS4R. Instytucja wdrożyła już wiele praktyk zgodnych z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i podejmuje wiele wysiłków na rzecz poprawy uznawania naukowców za profesjonalistów. Proces ten jest już dobrze zaprojektowany i realizowany, ale musi być odpowiednio osadzony w kontekście HRS4R.”

 

Jest to dla naszego Instytutu ogromne wyróżnienie, zwłaszcza, że jako jedni z pierwszych w Polsce otrzymaliśmy Logo HR, oraz jako jedni z pierwszych poddaliśmy się wspomnianej ewaluacji.

 

Więcej o HRS4R  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

 

Więcej o HRS4R w IRWiR PAN  https://www.irwirpan.waw.pl/403/o-instytucie/hr-excellence-in-research

 

 

Powrót