Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Druga rocznica ataku Rosji na Ukrainę. Wspólpraca i działania Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z Ukrainą i jej naukowcami

Druga rocznica ataku Rosji na Ukrainę. Wspólpraca i działania Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z Ukrainą i jej naukowcami

 

24 lutego 2022 r. to data, która wyszyta została w naszej pamięci na zawsze.  Właśnie mija dwa lata od nieustającej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Wojna zmieniła niewyobrażalnie dla nas życie Ukrainek i Ukraińców. Zmieniła też nasze naukowe wyzwania. W naukach społecznych pojawiły się nowe problemy badawcze, których rozwiązanie ma na celu poprawę bytu społeczeństwa zarówno ukraińskiego jak i polskiego.

 

IRWiR PAN nie ustaje od dwóch lat we współpracy z Ukrainą i jej naukowcami. Tworzymy sieci badawcze, prowadzimy badania, inspirujemy się wzajemnie. Tworzymy społeczność, która nie poddaje się w czasie wojny i działa na rzecz pokoju.

 

 

W 2023 roku w ramach konkursu Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych zespół naukowców ukraińskich otrzymał finansowanie projektu pn. Substantiation and measures for implementation of a human rights-based integrated approach to rural development, food security and land policy in post-war rebuilding of Ukraine. Zespół badawczy projektu składa się z pięciu badaczy. Są to: kierownik projektu: Prof. dr hab. Olena Borodina (Instytut Ekonomii i Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk; Dr Viktor Yarovyi (Instytut Ekonomii i Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk); Dr Vitaliy Krupin (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk); Prof. dr hab. Shamil Ibatullin (Instytut Gospodarki Gruntami Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk); Dr hab. Oksana Sakal, prof. ILM/IRWiR PAN (Instytut Gospodarki Przestrzennej Państwowej Akademii Rolniczej Ukrainy / Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk). Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej i szczegółowej analizy obecnego stanu obszarów wiejskich na Ukrainie, identyfikacja zagrożeń dla ich rozwoju w okresie powojennym, określenie potrzeb w zakresie zasobów ziemi i zaopatrzenia w żywność w kontekście krytycznych trendów demograficznych, a także uzasadnienie opartego na prawach człowieka zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich, bezpieczeństwa żywnościowego i polityki zarządzania gruntami w powojennej odbudowie Ukrainy wraz z określeniem środków ich realizacji.

Więcej o projekcie TUTAJ

 

Jeszcze w 2022 roku zespół IRWiR PAN otrzymał z NAWA Urgency Grant Programme projekt pn. Potencjał absorpcji uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne. Głównym celem badań była identyfikacja możliwości/potencjału społeczności wiejskich i małomiasteczkowych do włączenia uchodźców z Ukrainy w lokalne życie społeczne i gospodarcze. Jego podstawą jest rzetelna diagnoza potencjału osiedleńczego, infrastruktury oraz rynku pracy obszarów wiejskich. Projekt kierowany był przez prof. Marię Halamską we współpracy z dr Rutą Śpiewak i zespołem: dr hab. Paweł Chmieliński, dr hab. Monika Stanny, dr hab. Irina Gontareva, dr hab. Arkadiusz Ptak, dr Ruta Śpiewak, dr hab. Sylwia Michalska, dr Aleksandra Bilewicz, dr Aleksandra Pawłowska, dr Julia Tsybulska, dr Elwira Wilczyńska, dr Victoria Yevtushenko, dr Dominika Zwęglińska-Gałecka, mgr Agata Mróz, mgr Kinga Chęcińska.

Raport z projektu dostępny TUTAJ

 

IRWiR PAN w 2023 roku jak widać kontynuował działania wspierające naukę w Ukrainie. Podjęliśmy współpracę z Instytutem Gospodarki Przestrzennej Państwowej Akademii Rolniczej Ukrainy. W 2024 wzmacniamy dotychczasowe kontakty naukowe z udziałem naukowców z Ukrainy oraz przygotowujemy się do opracowania Policy brief na temat współpracy Polski i Ukrainy na jednolitym rynku UE potencjalnego członkostwa Ukrainy w UE i wpływu na rolnictwo.

 

Powrót