Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka IRWiR PAN jako biblioteka naukowa o profilu humanistycznym, gromadzi literaturę z dziedziny demografii, socjologii wsi, ekonomiki rolnictwa, etnologii, geografii gospodarczej i statystyki. Bazową literaturę stanowią wydawnictwa własne Instytutu. Wielkość zbiorów na koniec 2009 r.: wydawnictwa zwarte około 7 tys. wol., czasopisma ok 180 tyt. w tym aktualnie prenumerowanych 15 tyt. oraz 48 tyt. z darów lub wymiany (co stanowi ok. 1400 roczników). Wydawnictwa zwarte są udostępniane w czytelni jak również na zewnątrz Biblioteki oraz w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Wydawnictw ciągłych (czasopism) oraz wydawnictw z księgozbioru podręcznego nie wypożyczamy.

 

Katalogi wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych opracowano w układzie alfabetycznym.

Dostęp do katalogu biblioteki: https://opac.irwirpan.waw.pl

 

 

Bibliotekę prowadzi pani mgr Beata Górczyńska

(bgorczynska@irwirpan.waw.pl), tel. 22 657-28-30.

 

Czytelnia i wypożyczalnia mieszczą się w Pałacu Staszica pok 274 (II piętro). Biblioteka czynna jest w:

poniedziałek w godz. 9:00-15:00
wtorek - 9:00-15:00
środa   - 9:00-15:00
czwartek - 9:00-14:00
piątek
- nieczynna

 

Uruchomiony został dostęp testowy do bazy CAB Abstracts (do 6 lipca 2019 r.)

Link bezpośredni dostępny z komputerów znajdujących się w Bibliotece i sieci Instytutu (w Pałacu Staszica):
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=lah

CAB ABSTRACTS to bibliograficzna baza danych zapewniająca dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych, tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI).

Baza zawiera ponad 9 milionów rekordów z czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie od 1973 r. Tematyka bazy obejmuje takie zagadnienia jak m.in.: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi, hodowla zwierząt i roślin, uprawa zbóż, ochrona roślin, genetyka, inżynieria w leśnictwie, ekonomia, medycyna weterynaryjna, żywność i żywienie, rozwój wsi, turystyka, ochrona środowiska. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim.

Baza CAB Abstracts zawiera również bazę „Full Text Select", która stanowi wybór ponad 400 000 pełnotekstowych artykułów, referatów i raportów, spośród których ponad 80% nie jest dostępnych w formie elektronicznej w innych źródłach.

 

W ramach Wirtualnej Bibliotece Nauki od połowy stycznia 2010 r. uruchomiony został dostęp z komputerów znajdujących się w Bibliotece i sieci Instytutu (w Pałacu Staszica) do zbiorów czasopism oraz ich abstraktów znajdujących się w następujących bazach:

- wydawnictwa Elsevier
link do strony: http://www.sciencedirect.com/
- wydawnictwa Springer
link do strony: http://www.springerlink.com/
- wydawnictwa Wiley-Blackwell
link do strony: http://onlinelibrary.wiley.com/
- Web of Knowledge / Web of Science
link do strony: http://isiknowledge.com/
- EBSCO
link do strony: http://search.ebscohost.com/
-  SCOPUS
link do strony: http://www.scopus.com/

Od września 2010 r. dostępne są także:

- czasopismo Science
link do strony: http://www.sciencemag.org/magazine.dtl
- czasopismo Nature
link do strony: http://www.nature.com/nature/index.html


Linki do kopi wydawnictw na serwerach ICM:
http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=elsevier
http://vls.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer

Więcej informacji na temat Wirtualnej Biblioteki Nauki można znaleźć na stronie: http://www.wbn.edu.pl/


W Bibliotece Instytutu udostępnione jest z stanowisko komputerowe, z którego możliwy jest bezpłatny dostęp do wydawnictw w formie elektronicznej zgromadzonych na platformie e-Publikacje Nauki Polskiej:

http://www.epnp.pl

 

ePNP"