Wydarzenia

Zapraszamy na wystawę oraz spotkanie wokół albumu "Patrząc na Wieś"

Biblioteka Publiczna m.st Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym zapraszają na spotkanie we wtorek 20 listopada 2018 r. o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej gmachu im. St. Kierbedziów.

Czytaj więcej »

Seminaria IRWiR PAN 2018/2019

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminaria IRWiR PAN odbywające się w bieżącym oraz kolejnym roku. Pełna lista seminariów w załączeniu.  

Czytaj więcej »

Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi

Projekt zainicjowany w 2015 roku w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN otrzymał dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Dialog" pt.: „Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego".

Czytaj więcej »

Album: "Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi."

W ramach projektu „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi" w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa został opublikowany album ukazujący fotografie polskiej wsi na przestrzeni ostatnich stu lat.  

Czytaj więcej »

Konferencja naukowa - "Pamiętniki jako źródło wiedzy o wsi"

Podczas konferencji naukowej "Pamiętniki jako źródło wiedzy o wsi" Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z Polskim Wydawnictwem Rolniczym roztrzygnęli konkurs pamiętnikarski "100 lat mojego gospodarstwa".

Czytaj więcej »

Kick-off meeting projektu badawczego Horyzont 2020 - „(LIFT) Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming"

W dniach 19-20 Czerwca 2018 roku, odbyło się spotkanie konsorcjum (tzw. kick-off meeting) inaugurujące europejski projekt badawczy Horyzont 2020, pt. „(LIFT) Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming".

Czytaj więcej »

XXIII Warsztaty Ekonomistów Rolnych

W dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie) odbyły się XXIII Warsztatach Ekonomistów Rolnych.

Czytaj więcej »

IRWiR PAN gościł Zarząd EAAE

W dniach 23-24 luty 2018, IRWiR PAN gościł Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE Board). Polska strona reprezentowana była przez Prof. Katarzynę Zawalińską z IRWiR PAN.

Czytaj więcej »

Nagroda im. prof. Edwarda Lipińskiego dla Profesora Jerzego Wilkina

Sąd Konkursowy Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego przyznał nagrodę w 2017 r. Profesorowi Jerzemu Wilkinowi za książkę "Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii."          

Czytaj więcej »