Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

dr hab.

Barbara Wieliczko

Zakład Integracji Europejskiej

Profesor Instytutu
Adres email: bwieliczko@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 53

Profile in Google Scholar


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Polityka rolna, polityka rozwoju wsi, ewaluacja polityki, rozwój regionalny, future studies, ekonomia środowiska

 


WYKSZTAŁCENIE

2020: dr habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

2010: absolwent studiów doktoranckich - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2009: doktor nauk ekonomicznych - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2021 - obecnie- profesor IRWiR PAN, Zakład Integracji Europejskiej

2019 - obecnie - pracownik naukowy, stowarzyszenie European Rural Development Network

2010 - obecnie - analityk, Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

2010-2020 - adiunkt, Zakład Finansów Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

2004-2006 - asystent, Katedra Agrobiznesu/Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2002-2010 - asystent, Zakład Finansów Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2023-2026. Innovative tools to support CAP Strategic Plans (Tools4CAP); Horizon Europe, Grant agreement ID: 101086311 (kierownik polskiego zespołu); https://www.tools4cap.eu/

 • 2022-2026. Giving Rural Actors Novel data and re-Useable tools to Lead public Action in Rural areas (GRANULAR); Horizon Europe, Grant agreement ID: 101061068 (członek zespołu); https://www.ruralgranular.eu/

 • 2022-2025. Paving the way for a sustainable food systems partnership (FOODPathS); Horizon Europe, Grant agreement ID: 101059497 (członek zespołu); https://www.foodpaths.eu/

 • 2022-2026. New results-based policies in the European agricultural landscape (BioMonitor4CAP); Horizon Europe, Grant agreement ID: 101081964 (kierownik zadania); https://www.biomonitor4cap.eu/en/

 • 2021-2022. Wsparcie eksperckie w ramach prac nad raportem OECD dot. powiązań miejsko-wiejskich w Polsce (członek zespołu)

 • 2020-2021. Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027, Instytucja finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (członek zespołu)
 • 2019-2023. Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (SHERPA); Horyzont 2020, Grant Agreement No. 862448 (członek zespołu); https://rural-interfaces.eu/
 • 2019-2022. Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries (BIOEASTsUP); Horyzont 2020, Grant Agreement No. 862699 (członek zespołu); https://bioeast.eu/bioeastsup/
 • 2019-2022. Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (PoliRural), Horyzont 2020, Grant Agreement No. 818496 (członek zespołu); https://polirural.eu/
 • 2019-2022. Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu (UBROL). Instytucja finansująca: NCBiR w ramach programu Gospostrateg; (członek zespołu)
 • 2017: The effects of implementation of cohesion policy (CP) and the common agricultural policy (CAP) in V4 states. Divergences in perception of CP and CAP; Think Visegrad Platform (kierownik projektu, członek zespołu)
 • 2016-2019: Perception and evaluation of Regional and Cohesion Policies by Europeans and Identification with the values of Europe (PERCEIVE); Horyzont 2020, Grant Agreement No. 693529; https://www.perceiveproject.eu/
 • 2015-2019. Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje. Program Wieloletni 2015-2019. Instytucja finansująca: MRiRW (członek zespołu)
 • 2011-2014. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. Program Wieloletni 2011-2014. Instytucja finansująca: MRiRW (członek zespołu)
 • 2007-2009: Foresight Analysis of Rural areas Of Europe (FARO-EU); 6 Program Ramowy UE, umowa nr 44495 (członek zespołu)
 • 2005-2009. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Program Wieloletni 2005-2009. Instytucja finansująca: MRiRW (członek zespołu)

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń

  MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄ

  • Wieliczko B., 2021. Upskilling and reskilling - can they make a difference in Poland? [W:] Gian Marco Bovenzi (red.), Next Generation EU. A Southern-Norhern Dialogue. Elf, Italy, s. 160-180.
  • Wieliczko B., 2019, Dylematy tworzenia długookresowej polityki rolnej, Studia i Monografie nr 173, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
  • Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A., 2018, Mechanisms and impulses influencing development of agriculture and rural areas (4), Monographs of Multi-annual Programme 2015-2019 no. 79.1, IAFE-NRI, Warsaw.
  • Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A., Herda-Kopańska J., 2017, Mechanisms and impulses influencing development of agriculture and rural areas (3), Monographs of Multi-annual Programme 2015-2019 no. 58.1, IAFE-NRI, Warsaw.
  • Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A., Herda-Kopańska J., 2016, Mechanisms and impulses influencing development of agriculture and rural areas (2), Monographs of Multi-annual Programme 2015-2019 no. 34.1, (ed.), IAFE-NRI, Warsaw.
  • Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A., 2015, Mechanisms and impulses influencing development of agriculture and rural areas (1), Monographs of Multi-annual Programme 2015-2019 no. 3.1, IAFE-NRI, Warsaw.
  • Lenkiewicz St., Rokicki B., Wieliczko B., 2014, "Agricultural budget" and the competitiveness of the Polish agriculture, Multi-annual Programme 2011-2014 no. 111.1, IAFE-NRI, Warsaw.
  • Chmielewska B., Drożdż J., Floriańczyk Z., Goraj L., Gruda M., Kowalski A., Kulawik J., Kwasek M., Pawłowska-Tyszko J., Seremak-Bulge J., Sikorska A., Soliwoda M., Szajner P., Szczepaniak I., Świetlik K., Urban R., Wieliczko B., 2014, Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2013 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
  • Chmielewska B., Drożdż J., Floriańczyk Z., Goraj L., Gruda M., Kowalski A., Kulawik J., Kwasek M., Pawłowska-Tyszko J., Seremak-Bulge J., Sikorska A., Soliwoda M., Szajner P., Szczepaniak I., Świetlik K., Urban R., Wieliczko B., 2013, Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2012 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
  • Fogarasi J., Křístková Z., Ratinger T., Rokicki B., Tóth K., Wieliczko B., 2013, Assessment of the impact of the EU "agricultural budget" for the period 2014-2020 on the financial situation of the national agriculture and the entire economy, Multiannual Programme 2011-2014, Monograph no. 81.1, IAFE-NRI, Warsaw.
  • Chmielewska B., Drożdż J., Floriańczyk Z., Goraj L., Gruda M., Kowalski A., Kulawik J., Kwasek M., Pawłowska-Tyszko J., Seremak-Bulge J., Sikorska A., Soliwoda M., Szajner P., Szczepaniak I., Świetlik K., Urban R., Wieliczko B., 2012, Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2011 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
  • Wieliczko B., 2010, System oceny polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich a zasady dobrego rządzenia, „Studia i monografie" nr 149, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Wieliczko B., 2008, Pomiar finansowego wsparcia rolnictwa w krajach OECD, „Studia i Monografie" nr 142, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
  • Wieliczko B., 2006, Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, „Studia i Monografie" nr 134, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
  • Wieliczko B., 2003, Polityka regionalna w Unii Europejskiej i Polsce, „Studia i Monografie" nr 118, IERiGŻ, Warszawa 2003.

   

  REDAKCJA NAUKOWA MONOGRAFII

  • Kowalski A., M. Wigier, B. Wieliczko (eds.), 2015, Ekonomia versus środowisko - konkurencyjność czy komplementarność. Economy versus the environment - competitiveness or complementarity, Multiannual Programme 2015-2019 Monographs no. 23.1, IAFE-NRI, Warsaw.
  • Wieliczko B. (ed.), 2015, Mechanisms and impulses influencing development of agriculture and rural areas (1), Monographs of Multi-annual Programme 2015-2019 no. 3.1, IAFE-NRI, Warsaw.
  • Kowalski A., M. Wigier, B. Wieliczko (eds.), 2014, The CAP and competitiveness of the Polish and European food sectors, Multiannual Programme 2010-2014 Monographs no. 146.1, IAFE-NRI, Warsaw.
  • Wieliczko B. (ed.), 2014, Assessment of the impact of the EU "agricultural budget" for the period 2014-2020 on the financial situation of the national agriculture and the entire economy, Multiannual Programme 2011-2014 Monographs no. 81.1, IAFE-NRI, Warsaw.
  • Wieliczko B. (ed), 2013, "Agricultural budget" and the competitiveness of the Polish agriculture, Multi-annual Programme 2011-2014 no. 111.1, IAFE-NRI, Warsaw.

   

  AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII

  • Wieliczko B., 2023, Czy wizja dla obszarów wiejskich w UE jest skrojona dla Polski? Wiejski wymiar polityki [w:] M. Halamska, M. Kłodziński, M. Stanny, Polska wieś 2044. Wizja rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa.

  • Wieliczko B., 2022, Czym jest współczesna wieś? Definicje, klasyfikacje, ewolucja [w:] J. Wilkin, A. Hałasiewicz (red.), Polska wieś 2022, Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 29-40.

  • Soliwoda M., Kulawik J., Wieliczko B., Klimkowski C., 2020, Enhanced Risk Management in European Agriculture - Challenges from the Perspective of Common Agricultural Policy of the European Union after 2020, [w:] Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 (red. M. Stanickova, L. Melecky, P. Dolezelova, T. Powadova), Ostrava, VŠB - Technical University of Ostrava, pp. 799-807.
  • Wieliczko B., 2020, Economic Integration and Interdependence in Poland. Fast Success?, [w]: Economic Integration and Interdependence in Central and Eastern Europe, (ed. Z. Felméry), Dialóg Campus, Budapest, pp. 155-180.
  • Wieliczko B., 2019, Can the common agricultural policy support building resilient farms in the EU?, Economic and Social Development [in:] A. Lorga da Silva, D. Tomic, A. Grilec (2019), 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective" Book of Proceedings, p. 447-454.
  • Wieliczko B., 2019, Mechanizmy i impulsy fiskalne oddziałujące na rozwój wsi i rolnictwa, finansowanie zwrotne i quasi-rynkowe instrumenty internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie oraz dostarczanie dóbr publicznych [w:] Konat G., Kulawik J. (red. nauk.), Płonka R., Pawłowska-Tyszko J., Soliwoda M., Wieliczko B. (2019), Finansowe i fiskalne uwarunkowania poprawy efektywności, zrównoważenia i konkurencyjności polskiego rolnictwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 54-84.
  • Wieliczko B., 2019, Perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa w świetle wybranych scenariuszy dotyczących 2050 roku [w:] Podstawka M. (red.), 100 lat Polityki agrarnej w SGGW, tom II, SGGW, Warszawa 2019, s. 245-256.
  • Kulawik J., Soliwoda M., Wieliczko B., 2018, Is there room for financial instruments in the Common Agricultural Policy? Casus of Poland [in:] Wigier. M., Kowalski A.(eds.), The Common Agricultural Policy of the European Union - the present and the future. EU Member State point of view, Monographs of Multi-Annual Programme no. 73.1, IAFE-NRI, Warsaw 2018, p. 34-42.
  • Giuliani C., Wieliczko B., 2018, Social agriculture as an example of social innovation, emerging in rural areas and the role of public policy [in:] Egartner S., Niedermayr J., Wagner K. (eds.), 2018, Innovation and Cooperation in Smart, Sustainable and Inclusive Rural Regions, Rural areas and development, vol. 15, p. 7-24.
  • Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A., Sompolska-Rzechuła A., 2018, Economic component of ANC payments. Example of the farms in Poland, Research for rural development 2018Annual 24th International Scientific Conference Research for Rural Development 2018, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Volume 2, 154-159.
  • Kulawik J., Pawłowska-Tyszko J., Wieliczko B., Soliwoda M., 2018, Selected Challenges for the Common Agricultural Policy after 2020, Proceedings of the 4th International Conference on European Integration ICEI 2018, Ostrava, Czech Republic, s. 876-885.
  • Wieliczko B., 2017, Backcasting as an approach to creating long-term development strategies for the agri-food sector [in:] M. Wigier, A. Kowalski (ed.), 2017, Strategies for the agri-food sector and rural areas - dilemmas of development, Monographs of Multi-annual Programme no. 52.1, IAFE-NRI, Warsaw, p.17-26.
  • Wieliczko B., 2017, It is all about the risk - how can an enabling environment for agricultural innovation be created within the Common Agricultural Policy? [in:] Fieldsend A.F., Szabolcs B. (eds.), Knowledge sharing and innovation in agriculture and rural areas, Rural Areas and Development, vol. 14, p. 151-168.
  • Wieliczko B., 2017, Rural Aspects of Regional Development Policy in Poland [in:] M. Cingula, M. Przygoda, K. Detelj, 2017, Economic and Social Development 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development. Book of Proceedings, p. 381-389.
  • Wieliczko B., 2016, Fiscal impulses influencing the development of the Polish agriculture [in:] Chmieliński P., Soliwoda M., 2016, "Models for competitive and sustainable agriculture and rural development in central-eastern European Countries" Rural areas and development, vol. 13,
   p. 285-298.
  • Wieliczko B., 2015, Współpraca gospodarstw rodzinnych we wdrażaniu działań prośrodowiskowych - dotychczasowe doświadczenia wybranych państw i wnioski dla Polski [w:] A. Chlebicka (red. nauk.), Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s. 273-281.
  • Fogarasi J., Wieliczko B., Wigier M., Tóth K., 2014, Financing of Agriculture and Investment Supports in Agriculture [in:] Potori N., Chmieliński P., Fieldsend A. (eds.), 2014, Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession: lessons learned and implications for the design of future agricultural policies, Research Institute of Agricultural Economics, Budapest, p. 55-76.
  • Kagan A., Kulawik J., Wieliczko B., 2013, Would equal direct payments in the EU be fair? [in:] A. Kowalski, P. Chmieliński, M. Wigier, 2013, Economic, social and institutional factors in the growth of agri-food sector in Europe, Multi-annual Programme 2011-2014 monograph no. 67.1, IAFE-NRI, Warsaw, p. 99-111.
  • Kulawik J., Wieliczko B., 2012, Financial considerations of competitiveness in agriculture [in:] A. Kowalski, M. Wigier, M. Dudek, 2012, Proposals for CAP 2013+ and competitiveness of food sector and rural areas, Multiannual Programme 2011-2014 monograph no. 61.1, Warsaw 2012, p. 110-120.
  • Wieliczko B., 2012, Common Agricultural Policy - the Most Common EU Policy the Least Homogenous [in:] L. Lacina, P. Rozmahel, A. Rusek (ed.), Eurozone and its neighbors: the third year of crisis, Martin Stříž Publishing, Bučovice, Czech Republic 2012, p. 145-159.
  • Wieliczko B., 2012, The CAP financing in 2014-2020. Consequences for Poland [w:] A. Kowalski, M. Wigier, M. Dudek, Competitiveness of food economy in the conditions of globalization and European integration, Multiannual Programme 2011-2014 monograph no. 60.1, Warsaw 2012, p. 98-118.
  • Wieliczko B., 2011, Polish rural development programmes - evaluation results and lessons learned [in:] Cvijanović V., Z. Floriańczyk (ed.), Rural development policies from the EU enlargement perspective, "Rural areas and development" - vol. 9, European Rural Development Network, Institute of Agriculture and Food Economics - NRI, Institute of Agricultural Economics Belgrade, Warszawa, s. 89-106.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Chmieliński P., Wieliczko B., 2022, Research and innovation challenges for better policies in food systems and bioeconomy transitions - evidence from Poland, International Food and Agribusiness Management Review Volume 25, Issue 5, 789-801. DOI: 10.22434/IFAMR2021.0156

  • Wieliczko B., Floriańczyk Z., 2022: Priorities for Research on Sustainable Agriculture: The Case of Poland. Energies, 15, 257. https://doi.org/10.3390/en15010257

  • Chmieliński P., Wieliczko B., 2021: Long-term vision for rural development and critical enablers for achieving it - case of Mazowieckie region (Poland). Proceedings of the 10th International Scientific Conference Rural Development 2021Edited by assoc. prof. dr. Judita Černiauskienė ISSN 1822-3230 (Print) ISSN 2345-0916 (Online)Article DOI: http://doi.org/10.15544/RD.2021.060

  • Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A., Floriańczyk Z., 2021: EU Rural Policy's Capacity to Facilitate a Just Sustainability Transition of the Rural Areas, Energies 14(16), 5050; https://doi.org/10.3390/en14165050

  • Kulawik J., Płonka R., Wieliczko W., 2020: Changes in The Income Situation of Agricultural Holdings in The Light of The Polish Fadn Observations From 2004-2018, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics", Iss. 4, pp. 108-134.
  • Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A., Sompolska-Rzechuła, 2020: Savings of Small Farms: Their Magnitude, Determinants and Role in Sustainable Development. Example of Poland, "Agriculture", No. 10, pp. 1-18.
  • Wieliczko B., 2020: Suitability of Complexity Economics for Long-Term Agricultural Policy-Making, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics", Iss. 3, pp.18-30.
  • Wieliczko B., 2019, Challenges of European Integration - to What Extent Should the Common Agricultural Policy Stay Common, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, nr 2(21), 97-110.
  • Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A., Sompolska-Rzechuła A., 2019, Determinants of the use of subsidies for the development of rural areas by small agricultural holdings: case of Poland. Proceedings of the 2019 International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" No 50 Jelgava, LLU ESAF, 9-10 May 2019, pp. 241-247.
  • Wieliczko B., 2019, Federalizm fiskalny i środowiskowy a polityka rolna, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Problemy Rolnictwa Światowego", tom 19, zeszyt 1, 2019, 144-152.
  • Wieliczko B., 2019, Financial instruments - a way to support sustainable development of the EU rural areas? Case of Poland, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 382-2019, s. 214-229.
  • Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A., Sompolska-Rzechuła A., 2019, Investment behavior of the Polish farms - is there any evidence for the necessity of policy changes? Journal of Central European Agriculture, Vol. 20 No. 4, 2019, s. 1292-1301.
  • What role for the CAP in making agriculture part of the EU circular economy?, Journal of Agribusiness and Rural Development 3(53) 2019, 273-279.
  • Wieliczko B., Soliwoda M., Kulawik J., 2018, Inżynieria finansowa i instrumenty finansowe a problemy budżetowe UE, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" nr 20(69) 2018, s. 245-258.
  • Kulawik J., Soliwoda M., Wieliczko B., 2017, Przesłanki i możliwości szerszego stosowania instrumentów finansowych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4/2017, s. 72-94.
  • Gorzelak A, Herda-Kopańska J., Kulawik J., Soliwoda M., Wieliczko B., 2017, Kontrowersje wokół europejskiej wartości dodanej tworzonej przez WPR, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1/2017, s. 3-28.
  • Kulawik J., Wieliczko B., 2013, Polityka pieniężna a kredytowanie rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4/2013, s. 20-40.
  • Kagan A., Kulawik J., Płonka R., Wieliczko B., 2013, Problemy obiektywizacji kryteriów dystrybucji dopłat bezpośrednich w UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2/2013, s. 3-21.
  • Hamulczuk M., Kulawik J., Łopaciuk W., Mroczek R., Szczepaniak I., Wieliczko B., 2014, Eksport rolno-spożywczy a budżet państwa i dług publiczny, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4/2014, s. 7-30.
  • Wieliczko B., 2017, Cohesion policy or common agricultural policy - which of them is better suited to support rural development in Poland? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 466 "Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 236-243.
  • Wieliczko B., 2015, Investment in machinery, equipment and means of transport in Polish agriculture, 2009-2012: example of FADN region 785 (Pomorze i Mazury), Studies in Agricultural Economics 117 (2015) 43-49.
  • Wieliczko B., 2018, The impact of global surrounding on the Common Agricultural Policy [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics nr 498 "Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze", s. 374-381.
  • Wieliczko B., 2018, Cele i efekty realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics), Nr 536, s. 170-178.
  • Wieliczko B., 2018, Federalizm fiskalny - wady i zalety, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(92), 477-484.
  • Wieliczko B., 2018, Instrumenty finansowe w WPR 2020+, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictw i Agrobiznesu (2018), vol. XX, no. 4, s. 205-209.
  • Wieliczko B., 2018, System oceny wsparcia programów rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020, Problemy Rolnictwa Światowego, tom 18 (XXXIII), zeszyt 1, s. 309-318.
  • Wieliczko B., 2017, Ocena możliwości wykorzystania aukcji jako narzędzia internalizacji efektów zewnętrznych i dostarczania dóbr publicznych w rolnictwie, „Studia i Prace WNEiZ US" nr 49/1 (2017), s. 87-95.
  • Wieliczko B., 2016, Czy warto stosować instrumenty finansowe w programach rozwoju obszarów wiejskich? Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, tom 16 (XXXI), zeszyt 1, s. 245-254.
  • Wieliczko B., 2016, Wspólna Polityka Rolna a zarządzanie ryzykiem w rolnictwie [w:] A. Grzybowska, A. Śliwka, Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 450 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 626-632.
  • Wieliczko B., 2016, Jaki mechanizm redukcji emisji gazów cieplarnianych zastosować w odniesieniu do rolnictwa Unii Europejskiej?, Studia i Prace WNEiZ US 2016, nr 44 T. 3. Problemy współczesnej ekonomii 263-271.
  • Wieliczko B., 2016, Wykorzystanie usług ekosystemowych w zarządzaniu zasobami naturalnymi w rolnictwie [w:] B. Kryk, G. Leśniewska Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa, Tom 2, Studia i Prace WNEiZ US nr 46/2, s. 135-144.
  • Wieliczko B., 2016, Zrównoważenie rolnictwa UE a WPR i strategia „Europa 2020", [w:] Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 416, s. 164-171.
  • Wieliczko B., 2015, Polityka rolna Chin po 1978 roku [w:] Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 15 (XXX) 2015, Zeszyt 1, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 144-153.
  • Wieliczko B., 2015, Wpływ wsparcia inwestycyjnego w ramach wspólnej polityki rolnej na rolnictwo, „Europa Regionum", tom XXV, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, s. 463-478.
  • Wieliczko B., 2014, Rola WPR w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - zróżnicowanie regionalne, „Marketing i Rynek" 10/2014, s. 208-215.
  • Wieliczko B., 2014, Środowiskowe aspekty polityki rolnej UE i USA - wybrane problemy [w:] Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 14 (XXIX) 2014, Zeszyt 3, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 196-204.
  • Wieliczko B., 2013, Krajowa pomoc publiczna w UE w okresie obecnego kryzysu [w:] M. Rękas, J. Sokołowski (red.) „Ekonomia", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s.790-801.
  • Wieliczko B., 2013, Perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa w świetle proponowanego kształtu WPR 2014-2020 [w:] Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 13 (XXVIII) 2013, Zeszyt 1, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 164-173.
  • Wieliczko B., 2013, Wspólna polityka rolna w latach 2014-2020 - odpowiedź na niesprawność rynku czy wyraz niesprawności państwa, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tom 100, zeszyt 3, Polska Akademia Nauk Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 19-28.
  • Kulawik J., Wieliczko B., 2012, Wybrane finansowe aspekty konkurencyjności rolnictwa, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 4/2012, s. 36-53.
  • Kulawik J., Wieliczko B., 2012, Ogólne spojrzenie na kolejną reformę WPR, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1/2012, s. 157-169.
  • Wieliczko B., 2012, Finanse publiczne w UE a finansowanie krajowej i unijnej polityki rolnej w latach 2014-2020 [w:] Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 8/57/2012, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 485-495.
  • Wieliczko B., 2012, Propozycje instrumentów wsparcia w polskim PROW na lata 2014-2020, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" Tom XIV, Zeszyt 2, s. 193-200.
  • Wieliczko B., 2012, Sytuacja makroekonomiczna i stan finansów publicznych w państwach UE oraz wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014-2020 [w:] Wpływ kryzysu gospodarczego na wysokość krajowej pomocy publicznej dla rolnictwa w państwach UE, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 98(2012), s. 65-78.
  • Wieliczko B., 2012, Zmiany w WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa, Journal of Agribusiness and Rural Development Vol. 3(25) 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 291-298.
  • Wieliczko B., 2011, Kto zdecyduje o kształcie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2013? - Traktat Lizboński a rolnictwo, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa" nr 4/2011(329), s. 126-139.
  • Wieliczko B., 2011, Oddziaływanie polityki fiskalnej na sytuację polskiego rolnictwa w latach 2002-2009, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa", Tom 98, Zeszyt 3, PAN, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Komitet Ekonomiki Rolnictwa, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Warszawa 2011, s.53-62.
  • Wieliczko B., 2010, Bariery administracyjne i koszty transakcyjne związane z realizacją WPR w Polsce, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4/2010, s. 69-86.
  • Wieliczko B., 2010, System ewaluacji unijnego wsparcia wobec wsi i rolnictwa a społeczna odpowiedzialność oraz zasady good governance, [w:] „Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej" Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 83 (2010), s. 31-44.
  • Wieliczko B., 2008, Pomiar skali wsparcia rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3 (316)/2008, s. 78-90.
  • Wieliczko B., 2007, Ewaluacja programów rozwoju wsi i rolnictwa współfinansowanych ze środków UE w okresie 2007-2013, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4 (313)/2007, s. 92-110.
  • Wieliczko B., 2006, Polityka USA wobec obszarów wiejskich, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3 (308)/2006, s. 75-92.
  • Wieliczko B., 2005, Ewaluacja wspólnotowych programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1/2005, s. 91-103.
  • Wieliczko B., 2004, Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE - rewolucja czy jedynie drobna korekta?,  Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1/2004,  s. 58-68.
  • Wieliczko B., 2004, Wyniki średniookresowej oceny irlandzkiego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich - wnioski dla Polski, Wieś i Rolnictwo nr 4(125) 2004, s. 50-64.
  • Wieliczko B., 2002, Amerykańska Ustawa Farm Bill 2002 a liberalizacja handlu rolnego i polityka rolna Unii Europejskiej, Wieś i Rolnictwo nr 4(117)/2002.
  • Wieliczko B., 2002, Modulacja dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej - instrument przyszłości?, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4-5(291-292)/2002, s. 65-76.
  • Wieliczko B., 2002, Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób finansowania usług publicznych, Gospodarka Narodowa" nr 11-12/2002.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Charron N., Lapuente V., Chmieliński P., Wieliczko B., Hombrado A., 2018, Qualitative Report on Quality of Government in EU regions. A study of Lubelskie and Pomorskie regions in Poland, and Catalonia and Navarra in Spain
  • Wieliczko B., 2018, State aid in the EU agriculture [in:] R. Veselica, G. Dukic, K. Hammes, 2018, Economic and Social Development, 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development "Building Resilient Society" Book of Proceedings, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; University North; Koprivnica, Croatia; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland; Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale, Mohammed V University in Rabat, Morocco, s. 61-68.
  • Wieliczko B., Gábrižová Z., Kasaková Z., Kovács A., 2017, The effects of implementation of cohesion policy (CP) and the common agricultural policy (CAP) in V4 states. Divergences in perception of CP and CAP, Think Visegrad Platform.
  • Chmieliński P., Wieliczko B., Wasilewski A., Gospodarowicz M., Wigier M., Floriańczyk Z., 2017, PERCEIVE D. 4.4: Report on the policy recommendations on how to integrate Cohesion Policy with Urban and Rural policies.
  • Wieliczko B., 2017, Role of Public Policy in Development and Application of Clean Technology in the Polish Agriculture [in:] J. Subić, B. Kuzman, A.J. Vasile, 2017, Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Realization within the Danube Region - development and application of clean technologies in agriculture, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia, p. 19-36.
  • Wieliczko B., 2015, Agricultural Investment in Poland in the Years 2007-2013 [in:] K. Kaneva (ed.), 2016, CAP Impact on Economic Growth and Sustainability of Agriculture and Rural Areas. Proceedings 147th EAAE Seminar, October 7-8, 2015, Sofia, Institute of Agricultural Economics, Sofia, p. 217-231.
  • Wieliczko B., 2015, Common Agricultural Policy as s Development Strategy for the EU Agriculture and Rural Areas, Proceedings of ISER, 14th International Conference, Lisbon, p. 6-9.
  • Wieliczko B., 2015, Common Agricultural Policy vs. Convergence of the EU Socio-economic Development, [in:] G. Popescu, N. Istudor, D. Boboc, J. Andrei, 2015, Proceedings of the Fourth International Conference Competitiveness of Agro-food and Environmental Economy CAFEE 2015, p. 76-85.
  • Wieliczko B., Chmieliński P., 2015, Labour Market in Poland and Measures for Tackling Youth Unemployment [in:] Y. Georgiev (ed.), Youth Unemployment in Bulgaria and in the Central and South East European Countries, Economic Policy Institute, Sofia 2015, pp. 83-104.
  • Wieliczko B., 2014, Can New CAP Direct Payment System Improve Public Support Allocation in Poland? [in:] International Scientific Days 2014 "Improving Performance of Agriculture and the Economy: Challenges for Management and Policy, May 21-23 2014, High Tatras, Slovak Republic, Conference Proceedings, 2014, p.427-434.
  • Czekaj S., J. Kulawik, E. Majewski, J. Pawłowska-Tyszko, A. Wąs, Wieliczko B., 2014,  Budżetowe podstawy poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa (Synteza). Raport PW 2011-2014 nr 143, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Wieliczko B., 2013, Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich [w:] M. Zagórski (2013), Rozwój czy biurokracja? Ocena sposobu wdrażania PROW 2007-2013. Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa.
  • Wieliczko B., Chmieliński P., 2012, Future of the EU budget: Poland's position on the common agriculture policy reform [w:] Multiannual Financial Framework 2014-2020. Review of the new member states' position. The case of Bulgaria, Economic Policy Institute, Hanns Seidel Stiftung, Sofia 2012, s. 56-74.
  • Czyżewski A., Matuszczak A., Wieliczko B., 2012, Key conditions of supporting agriculture in the EU in the period 2014-2020, Multi-annual Programme 2011-2014, nr 62.1, IAFE-NRI, Warsaw.
  • Wieliczko B., 2011, EC proposal for EU rural development Policy in the period 2014-2020 from the Polish perspective, International conference: "Rural development policies form the EU enlargement perspective. Thematic proceedings. Ečka, 8-9 September 2011, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia, p. 207-215.
  • Czyżewski A., Matuszczak A., Wieliczko B., 2011, Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, Program Wieloletni 2011-2014, nr 11, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Gruda M., J. Kulawik, J. Pawłowska-Tyszko, Wieliczko B., 2011, Finanse rolnictwa [w:] A. Kowalski (red.) Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2010 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Wieliczko B., 2010, Pomoc publiczna dla rolnictwa w UE w 2008 roku [w:] A. Kowalski (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2009 roku, IERiGZ-PIB, Warszawa 2010, s. 102-105.
  • Wieliczko B., 2009, Wykorzystanie unijnego i krajowego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w roku 2008, IERiGŻ-PIB, „Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy" nr 538, Warszawa.
  • Gruda M., Kulawik J., Wieliczko B., 2009, Finanse rolnictwa [w:] Kowalski A. (red.), Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2008 r., IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2009, ss. 62-81. Współautorzy: M. Gruda, J. Kulawik.
  • Gruda M., Kulawik J., Wieliczko B., 2008, Finanse rolnictwa [w:] Kowalski A. (red.), Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa w Polsce w 2007 r., IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Wieliczko B., 2008, Doświadczenia Francji w realizacji narodowej strategii rolnej i wiejskiej w ramach WPR [w:] G. Dybowski (red.), Margines swobody dla strategii narodowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej. Program Wieloletni 2005-2009 nr 86, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, s. 43-73.
  • Duczkowska-Małysz K., A. Szymecka, Wieliczko B., 2008, Ocena efektywności instrumentów rozwoju obszarów wiejskich w kontekście wyzwań wynikających z negocjacji w ramach WTO oraz przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (Heath check) [w:] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa 2008, s. 123-169.
  • Wieliczko B., 2008, Zmiany w rozporządzeniach dotyczących wdrażania działań PROW 2004-2006 a realizacja tego programu [w:] M. Wigier (red.) Wspólnotowe zasady ewaluacji oraz ocena oddziaływania programów rolnych w okresie 2004-2008. IERiGŻ-PIB, Raporty Programu Wieloletniego 2005-2009 nr 105, s. 24-41.
  • Wieliczko B., 2008, Wykorzystanie unijnego i krajowego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w roku 2007, IERiGŻ-PIB, „Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy" nr 533, Warszawa 2008.
  • Wieliczko B., 2008, Wspólnotowe zasady oceny programów wsparcia wsi i rolnictwa realizowanych w okresie programowania 2004-2006 [w:] M. Wigier (red.) Wspólnotowe zasady ewaluacji oraz ocena oddziaływania programów rolnych w okresie 2004-2008. IERiGŻ-PIB, Raporty Programu Wieloletniego 2005-2009 nr 105, s. 11-23.
  • Wieliczko B., 2007, Wykorzystanie unijnego i krajowego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w roku 2006, IERiGŻ-PIB, „Komunikaty, raporty, ekspertyzy" nr 527, Warszawa.
  • Wieliczko B., 2006, Wykorzystanie unijnego i krajowego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w roku 2005, IERiGŻ-PIB, „Komunikaty, raporty, ekspertyzy" nr 516, Warszawa 2006.
  • Wieliczko B., 2006, Zakres i swoboda decyzji narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich - przegląd i ocena projektów regulacji unijnych [w:] G. Dybowski, B. Wieliczko, Swoboda decyzji narodowych odnośnie polityki rozwoju obszarów wiejskich. Program Wieloletni 2005-2009 nr 47, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006, s. 24-63.
  • Wieliczko B., 2005, Wykorzystanie unijnego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Komunikaty, raporty, ekspertyzy nr 508, Warszawa 2005.
  • Wieliczko B., 2005, Możliwość wpływania przez państwa członkowskie na proces decyzyjny Unii Europejskiej [w:] Dybowski G., Kobuszyńska M., Wieliczko B.: Swoboda decyzji narodowych odnośnie rynków rolnych. Program Wieloletni 2005-2009 nr 18, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005, s. 28-42.
  • Wieliczko B., 2004, Absorpcja unijnego wsparcia przedakcesyjnego na przykładzie programu SAPARD w wybranych krajach, IERiGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy z. 497, Warszawa.
  • Wieliczko B., 2002, Przedakcesyjny program SAPARD - dotychczasowe doświadczenia krajów kandydackich. Seria wydawnicza Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „Komunikaty, raporty, ekspertyzy" nr 480, Warszawa 2002.
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Wieliczko, B., Chmieliński, P. (2022), MAP Position Paper (Mazowieckie, Poland) -Towards sustainable and resilient value chains. DOI: 10.5281/zenodo.7234746
  • Kurdyś-Kujawska, A., Wieliczko, B. (2022), MAP Position Paper (Zachodniopomorskie, Poland) - Land use and climate change.  DOI: 10.5281/zenodo.7266514
  • Bocian M., Osuch D., Wieliczko B., 2020: Sytuacja w 2019 roku głównych sektorów, które mogą być objęte wsparciem w ramach płatności związanych z produkcją (ekspertyza dla MRiRW), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Kagan A., Wieliczko B., 2020: Opina dotycząca projektu z dnia 28 sierpnia 2020 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (opinia dla MRiRW), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Kagan A., Wieliczko B., 2020: Opinia dotycząca projektu z dnia 10 sierpnia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (opinia dla MRiRW), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Kagan A., Wieliczko B., Gospodarowicz M., 2020: Opinia dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (opinia dla MRiRW), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Wieliczko B., 2020: Projekt założeń do programu pomocy dla producentów rolnych częściowo rekompensujących straty spowodowane wybranymi zdarzeniami (ekspertyza dla MRiRW), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Wieliczko B., Gospodarowicz M., 2020: Opinia na temat projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (opinia dla MRiRW), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Kulawik J., Floriańczyk Z., Osuch D., Wieliczko B., Wigier M., Wrzaszcz W., Bocian M., Pawłowska A., 2019, Ekspertyza nt. sektorów produkcji rolnej w Polsce, istotnych ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych i znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz proponowanego kształtu ukierunkowanych na te sektory instrumentów wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji, o którym mowa w podsekcji 1 sekcja 3 rozdział II tytuł III projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM(2018)392), MRiRW, 260/2019, 100 tys. zł.
  • Pawłowska-Tyszko J., Józwiak W., Podstawka M., Grochowska R., Wrzochalska A., Wasilewski A., Osuch D., Karwat-Woźniak B., Wieliczko B., Chmieliński P., Wigier M., Buks B., 2019, Ekspertyza pt. „Ukierunkowanie pomocy inwestycyjnej dla gospodarstw rolnych w celu wzmocnienia ich orientacji rynkowej i wzrostu konkurencyjności w perspektywie 2021-2027", MRiRW, umowa z dn. 14 października 2019 r., 100 tys. zł. Celem ekspertyzy było określenie, jakie instrumenty wsparcia inwestycji powinny być stosowane w różnych typach gospodarstw rolnych. W pracy przedstawiono również: propozycje kryteriów wyboru dla danego zakresu tematycznego operacji/przedsięwzięć podejmowanych przez gospodarstwa, wyodrębnienie województw, w których istotną grupę stanowią gospodarstwa nieprodukujące na rynek, rodzaje i kierunki produkcji rolnej wymagające wsparcia vs. nie wymagające wsparcia wraz ze wskazaniem ramowych zakresów nie wymagających wsparcia.
  • Gospodarowicz M., Chmieliński P., Szajner P., Pawłowska A., Wieliczko B., 2019, Ekspertyza pt. „Identyfikacja oraz oszacowanie rezerwy efektywności oraz możliwości zwiększenia konkurencyjności krajowego sektora rolnego poprzez upowszechnienie wśród producentów rolnych wspólnych form działania", MRiRW, umowa nr 312/2019 z dn. 14.11.2019, 59,9 tys. zł. W pracy przedstawiono możliwości zwiększenia atrakcyjności dla rolników w Polsce wspólnych form działania oraz analizę korzyści wynikających ze współpracy.
  • Kulawik J., Płonka R., Soliwoda M., Wieliczko B., 2019, Finanse polskiej wsi i rolnictwa po akcesji do UE. Ekspertyza dla MRiRW. Celem ekspertyzy była prezentacja kondycji finansowej polskiego rolnictwa.
  • Soliwoda M., B. Wieliczko, J. Kulawik, 2019, Ekspertyza nt. problemu: „Niedostateczny dostęp do kapitału i niska zdolność kredytowa wielu rolników", Ekspertyza dla MRiRW.
  • Wieliczko B., M. Soliwoda, J. Kulawik J., 2019, Ekspertyza pt.: „Ocena projektu planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego prowadzonego przez podmiot ubiegający się o restrukturyzację zadłużenia w celu przywrócenia zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych". Zamawiający: MRiRW.
  • Kulawik J., Soliwoda M., Wieliczko B., 2018, Odpowiedź na pytanie 1: Dotyczy syntetycznych materiałów z przykładami konkretnych projektów/efektów sektorowych uwidaczniających europejską wartość dodaną inwestycji/wsparcia finansowanych ze wspólnej polityki rolnej w Polsce. Ekspertyza na zlecenie MRiRW.
  • Kulawik J., Soliwoda M., Wieliczko B., 2018, Odpowiedź na pytanie 3: Dotyczy syntetycznej oceny przyszłych potrzeb inwestycyjnych w Polsce, które miałyby być finansowane ze środków WPR po 2020 r. (co zostało osiągnięte w ramach WPR do tej pory, jakie są deficyty rozwojowe Polski w obszarze wsi i rolnictwa i jak zamierzamy wykorzystać środki unijne w ramach WPR do zaadresowania tych deficytów przy zachowaniu zasady europejskiej wartości dodanej). Ekspertyza na zlecenie MRiRW.
  • Kulawik J., Osuch D., Pawłowska-Tyszko J., Soliwoda M., 2018, Poziom wydatków budżetowych na sfinansowanie ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolniczego w ogólnych wydatkach budżetu państwa na przestrzeni lat. Ekspertyza na potrzeby MRiRW.Wieliczko B., 2018, Opinia dotycząca dokumentu pt. „Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r.". Ekspertyza przygotowana na zlecenie MRiRW.
  • Wieliczko B., 2018, Prace nad komunikatem KE dotyczącym WPR po 2020 roku: „Przyszłość żywności i rolnictwa". Zagadnienia i pytania do członków Zespołu wspierającego prace w zakresie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 i opracowania propozycji Polski dotyczących tej polityki po roku 2020. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MRiRW.
  • Wieliczko B., Wigier M., 2018, State aid for agriculture in Poland, Ekspertyza wykorzystana do opracowania: ADE S.A. (2018), Evaluation study of the instruments applicable to State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas.
  • Kulawik J., B. Wieliczko, 2017, Kwestia stawki płatności bezpośrednich na 1 ha UR w kontekście dokumentu OECD pt. „Evaluation of the EU common agricultural policy (CAP) 2014-20". Ekspertyza przygotowana na zlecenie MRiRW.
  • Wieliczko B., 2017, Wsparcie dla polskiego rolnictwa oraz jego ocena przy zastosowaniu miar powszechnie stosowanych na świecie. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MRiRW w związku z zapytaniem poselskim.
  • Wieliczko B., 2017, Ekspertyza dotycząca uzasadnienia na rzecz wyrównania płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi w przyszłej WPR - argumenty ekonomiczne i środowiskowe. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MRiRW.
  • Gorzelak A., Herda J., Kulawik J. (kierownik zespołu), Soliwoda M., Wieliczko B., 2016, Opinia nt. wartości dodanej WPR, lipiec 2016 r. Ekspertyza dla MRiRW.
  • Kulawik J., Soliwoda M., Wieliczko B., 2016, Uwagi do dokumentu pt. „Ocena ex-ante celowości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • Kulawik J., Góral J., Wieliczko B., 2016, Uzasadnienia dla stosowania dopłat bezpośrednich. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MRiRW.
  • Kulawik J., Wieliczko B., 2016, Stanowisko dotyczące kwestii budżetowych w WPR. Ekspertyza dla MRiRW.
  • Kulawik J., Wieliczko B., 2016, Uwagi do ewentualnych zmian postępowań egzekucyjnych przeciw rolnikom, MRiRW.
  • Szajner P., B. Wieliczko, M. Wigier, M. Hamulczuk, W. Wrzaszcz, 2016, Research for AGRI Committee - the post-quotas EU sugar sector. Ekspertyza dla Parlamentu Europejskiego.
  • Wieliczko B., 2016, Opinia na temat propozycji MRiRW dotyczącej priorytetów Polski w obszarze „rolnictwo" w okresie prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Ekspertyza na zlecenie MRiRW.
  • Kulawik J., Góral J., Wieliczko B., 2015, Opinia dotycząca projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MRiRW.
  • Wieliczko B., 2015, Propozycje priorytetów w polityce wobec wsi i rolnictwa na najbliższe lata. Opinia przygotowana na zlecenie MRiRW.
  • Floriańczyk Z., Wieliczko B., 2014, Szanse i wyzwania stojące przed polityką rolną w kontekście kształtowania dochodów rolniczych w warunkach członkostwa w UE. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MRiRW.
  • Kulawik J., Wieliczko B., 2014, Najważniejsze szanse i wyzwania związane z „przemianami strukturalnymi" stojące przed polską polityką rolną w u progu nowej dekady członkostwa Polski w UE - rozdział do ekspertyzy na ten temat przygotowanej na zlecenie MRiRW, styczeń 2014.
  • Kulawik J., Wieliczko B., 2014, Opinia dotycząca dokumentu „Ex-ante assessment of the EU SME Initiative" - ekpertyza na zlecenie MRiRW.
  • Kulawik J., B. Wieliczko, 2014, Opina nt. Dokumentu OECD pt. „Evaluation of the EU Common Agricultural Policy (CAP) 2014-20". Ekspertyza przygotowana na zlecenie MRiRW.
  • Kagan A., Kulawik J., Płonka R., Wieliczko B., 2012, Opinia nt. obiektywny kryteriów dystrybucji dopłat bezpośrednich. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MRiRW. Warszawa październik 2012.
  • Wieliczko B., 2012, Ramy finansowe polityki rozwoju Unii Europejskiej dla obszarów wiejskich na lata 2014-2020, wnioski dla Polski - opinia przygotowana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, Warszawa październik 2012.
  • Wieliczko B., 2012, Informacja na temat kierunków rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania (w szczególności Polityki Spójności). Ekspertyza przygotowana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych.
  • Wieliczko B., 2011, Opinia dotycząca dokumentu Rady Unii Europejskiej nr 2011/0416 (COD). Temat: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council regulation (EC) No 1271/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Community, Dokument przygotowany na potrzeby MRiRW, Warszawa wrzesień 2011.
  • Kulawik J., Pawłowska-Tyszko J., Wieliczko B., 2011, Analiza dokumentu pt. „The CAP towards 2020 - Impact Assessment of Alternative Policy Options" oraz problemów dodatkowych sformułowanych przez Panią Minister Z. Krzyżanowską", MRiRW, wrzesień 2011 r.
  • Kulawik J., Wieliczko B., 2011, Ocena propozycji legislacyjnych KE z 12.10.2011 r." - rozdział ekspertyzy przygotowanej na zlecenie MRiRW przez J. Kulawika i B. Wieliczko pt. „Ocena propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej dotyczących WPR po 2013 roku".
  • Agrotec Polska, Agrotec Spa, IERiGŻ-PIB, IUNG-PIB, 2010, Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, grudzień 2010 r. Współudział w przygotowaniu raportu.
  • Góral J., Kulawik J., Wieliczko B., 2010, Opinia dotycząca płatności bezpośrednich, marzec 2016 r. Ekspertyza na zlecenie MRiRW.
  • IERiGŻ-PIB, 2010, The impact of the economic and financial crises on the situation of the agri-food sector in Poland - ekspertyza przygotowana na zlecenie Food and Agriculture Organization, Regional Office for Europe and Central Asia. Warszawa.
  • Kulawik J., Wieliczko B., 2010, Opinia na temat dokumentu „Proposal for presenting EU mem-ber state policy information in the agricultural policy monitoring and evaluation (m&e) report", marzec 2010 r. Ekspertyza na zlecenie MRiRW.
  • IERiGŻ-PIB, IRWiR PAN, IUNG-PIB, BSM SP. J., 2009, Ewaluacja ex post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006" - raport przygotowany na zlecenie Ministerstw Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
  • Wieliczko B., 2008, Strategia lizbońska a WPR. Argumenty uzasadniające, że WPR wpisuje się w strategię realizacji Strategii Lizbońskiej. Ekspertyza dla Departamentu Prognozowania i Analiz MRiRW.
  • Agrotec Polska, Agrotec Spa, IERiGŻ-PIB, 2007, Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Agrotec Polska, Agrotec Spa, IERiGŻ-PIB, 2007, Ocena ex-post realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2006. Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (umowa nr BDGzp-2910B-8/07).
  • IERiGŻ-PIB, Agrotec Polska, Agrotec Spa, 2007, Wpływ interwencji finansowanych z funduszy strukturalnych UE na przekształcenie obszarów wiejskich - raport zamówiony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  • Wieliczko B., 2006, Analiza zgodności zasad udzielania kredytów preferencyjnych z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz identyfikacja potrzeb wsparcia krajowego począwszy od roku 2007. Ekspertyza zrealizowana na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • European Rural Development Network - członek, przewodnicząca komisji rewizyjnej
 • Towarzystwo Ekonomistów Polskich - członek, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia

NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

Odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa"