Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Wieś i rolnictwo w okresie transformacji – Grupa Wyszehradzka na tle innych krajów Europy i Azji


zapraszają na konferencję pt.

„Wieś i rolnictwo w okresie transformacji – Grupa Wyszehradzka na tle innych krajów Europy i Azji”


3 Marca 2014 r. (poniedziałek)
Sala Lustrzana (I piętro)
Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

Początek konferencji godz. 9:45

 


Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pt.: „Wieś i rolnictwo w okresie transformacji - Grupa Wyszehradzka na tle innych krajów Europy i Azji”. Głównym celem konferencji jest porównanie ścieżek transformacji rolnictwa i obszarów wiejskich w 11 krajach Europy i Azji. Oczekiwanym wynikiem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat sukcesów i porażek zastosowanych rozwiązań.


Językiem konferencji będzie język angielski (z tłumaczeniem symultanicznym na język polski)


P R O G R A M

9:30-9:45 Przybycie i rejestracja uczestników konferencji
9:45-10:00 Otwarcie konferencji
Dr Mirosław Drygas, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
10:00-14:30 Sesja 1:
Transformacja rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz wybranych państw Półwyspu Bałkańskiego
Moderator: Prof. Katarzyna Zawalińska
10:00-10:30

Doświadczenia Węgier w transformacji wsi i rolnictwa

Tytuł prezentacji: „Węgierskie doświadczenia w przekształcaniu rolnictwa”

Prof. Imre Fertő, Dr Baráth Lajos, Dr Zoltán Bakucs
Instytut Ekonomiki, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt

prezentacja (pdf)

10:30-11:00

Doświadczenia Czech w transformacji wsi i rolnictwa

Tytuł prezentacji: „Czynniki determinujące zmiany w produktywności czeskiego rolnictwa”
Prof. Lukáš Čechura, Ing. Tamara Rudinskaya, Inż. Marie Pechrova
Czeski Uniwersytet Przyrodniczy, Praga

prezentacja (pdf)

11:00-11:30

Doświadczenia Słowacji w transformacji wsi i rolnictwa

Tytuł prezentacji: „Globalne rynki rolne i bezpieczeństwo żywnościowe: studia przypadków wybranych państw Europy Środkowo – Wschodniej”

Inż. Kushtrim Braha
Słowacki Uniwersytet Rolniczy, Nitra

prezentacja (pdf)

11:30-11:45 Dyskusja
11:45-12:00 Przerwa kawowa
Moderator: Prof. Jerzy Wilkin
12:00-12:40

Doświadczenia Polski w transformacji wsi i rolnictwa

Tytuł prezentacji: „Przekształcenia w sektorze gospodarstw rolnych - wpływ na rynek ziemi”
Dr Dominika Milczarek-Andrzejewska, Prof. Katarzyna Zawalińska
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

prezentacja (pdf)

Tytuł prezentacji: „Obszary wiejskie w Polsce - nowa społeczna jakość czy absorber zmian w XXI wieku”
Prof. Krystyna Szafraniec
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

prezentacja (pdf)

12:40-13:20

Doświadczenia Rumunii w transformacji wsi i rolnictwa

Tytuł prezentacji: „Transformacja i wyzwania stojące przed rumuńskim
rolnictwem ostatnich 25 lat”
Prof. Ion-Paun Otiman, Prof. Filon Toderoiu, Dr Cecilia Alexandri, Assoc. Prof. Dan-Marius Voicilas, Dr Iuliana Ionel, Dr Cornelia - Florentina Alboiu, Dr Lucian Luca
Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Rumuńska Akademia Nauk

prezentacja (pdf)

Tytuł prezentacji: „Rozwój wsi oraz kapitału ludzkiego w Rumunii z perspektywy
25 lat transformacji”
Dr Violeta Florian, Dr Monica-Mihaela Tudor, Mihai Chitea
Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Rumuńska Akademia Nauk

prezentacja (pdf)

13:20-13:45

Doświadczenia Albanii w transformacji wsi i rolnictwa

Tytuł prezentacji: „Kiedy rynek ziemi zawodzi, a struktura rolnictwa się nie zmienia: studium przypadku z albańskich terenów wiejskich”
Prof. Artan Qineti
Słowacki Uniwersytet Rolniczy, Nitra

prezentacja (pdf)

13:45-14:00 Dyskusja
14:00-14:30 Lunch
14:30-16:15 Sesja 2:
Transformacja rolnictwa w Azji
Moderator: Prof. David Konstantinovskiy
14:30-15:05

Doświadczenia Chin w transformacji wsi i rolnictwa

Tytuł prezentacji: „Chińskie doświadczenia w przekształcaniu rolnictwa”
Prof. Li Zhou, Prof. Ren Changqing
Instytut Rozwoju Wsi, Chińska Akademia Nauk Społecznych

prezentacja (pdf)

15:05-15:45

Doświadczenia Wietnamu w transformacji wsi i rolnictwa

Tytuł prezentacji: „Wietnamski rynek pracy w kontekście integracji międzynarodowej”
Prof. Nguyen An Ha
Wietnamska Akademia Nauk Społecznych

prezentacja (pdf)

Tytuł prezentacji: „Migrująca siła robocza a ludność wiejska w procesie uprzemysłowienia Wietnamu”
Mgr Do Ta Khanh
Wietnamska Akademia Nauk Społecznych

prezentacja (pdf)

15:45-16:00 Dyskusja
16:00-16:15 Przerwa kawowa
16:15-18:00 Sesja 3:
Przemiany rolnictwa na Łotwie, Rosji i Ukrainie
Moderator: Prof. Ren Changqing
16:15-16:45

Doświadczenia Łotwy w transformacji wsi i rolnictwa

Tytuł prezentacji: „Charakterystyka obszarów wiejskich i ludności wsi na Łotwie”
Dr Dina Bite, Dr Zenija Kruzmetra
Instytut Ekonomiczny, Łotewska Akademia Nauk

prezentacja (pdf)

16:45-17:15

Doświadczenia Rosji w transformacji wsi i rolnictwa

Tytuł prezentacji: „Rosyjska młodzież wiejska”
Prof. David Konstantinovskiy
Instytut Socjologii, Rosyjska Akademia Nauk

prezentacja (pdf)

17:15-17:45

Doświadczenia Ukrainy w transformacji wsi i rolnictwa

Tytuł prezentacji: „Współczesne realia i perspektywa integracji Ukrainy ze strefą Euro a rozwój obszarów wiejskich”
Dr Khrystyna Prytula, Dr Anna Maksymenko, Dr Vitaliy Krupin
Instytut Badań Regionalnych, Ukraińska Państwowa Akademia Nauk

prezentacja (pdf)

17:45-18:00 Zamknięcie konferencji

 

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Ilona Stańczyk
Telefon.: +48 22 657 27 72
e-mail: dpb@irwirpan.waw.pl
IRWiR PAN, (Pałac Staszica)
2. piętro, numer pokoju 234 D, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Powrót