Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno-ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
zaprasza na konferencję pt.


Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno-ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego

podsumowującą projekt badawczy nr N N112 129036, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Kraków, 19 czerwca 2012 r.

Sala konferencyjna, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1

PROGRAM

9.00-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-10.20

Otwarcie Konferencji - dr Mirosław Drygas (IRWiR PAN) – kierownik projektu

prezentacja (plik pdf)

10.20-10.40

Systemy wdrażania programów unijnych dla wsi i rolnictwa w Polsce i w wybranych krajach UE – dr Mirosław Drygas (IRWiR PAN)

10.40–11.00

Samorząd lokalny w procesie dywersyfikacji ekonomii wsi – prof. dr hab. Andrzej Wiatrak (Uniwersytet Warszawski)

prezentacja (plik pdf)

11.00-11.20

Instytucje doradztwa rolniczego w procesie absorbcji wsparcia unijnego – dr hab. Józef Kania (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

prezentacja (plik pdf)

11.20-11.40

Ocena trafności i skuteczności wspierania rolnictwa na obszarach problemowych – górskich – prof. dr hab. Wiesław Musiał (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

prezentacja (plik pdf)

11.40-12.10

Przerwa kawowa

12.10-12.30

Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce – dr Henryk Skórnicki (CDR Brwinów, Oddział w Radomiu)

prezentacja (plik pdf)

12.30-12.50

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróżnicowanie dochodów w rolnictwie – dr Leszek Goraj (IERiGŻ)

prezentacja (plik pdf)

12.50-13.10

Wpływ wsparcia unijnego dla wsi i rolnictwa na rozwój regionów – dr hab. Katarzyna Zawalińska (IRWiR PAN)

prezentacja (plik pdf)

Extension System in Ukraine - dr Tetyana Kalna-Dubinyuk (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv)

prezentacja (plik pdf)

13.10-13.50

Pytania i dyskusja

13.50-14.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.00

Obiad

Powrót