Zasady korzystania z systemu ACADEMICA w Bibliotece IRWiR PAN

  1. Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu w Czytelni Biblioteki IRWiR PAN.
  2. Z systemu Academica korzystać mogą użytkownicy zarejestrowani w tym systemie – rejestracji czytelników dokonuje bibliotekarz.
  3. Po zarejestrowaniu użytkownika w systemie, czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe (login oraz hasło). Przy ich pomocy może logować się do systemu Academica na wydzielonym terminalu, a także dokonywać na domowym komputerze rezerwacji wybranych publikacji w systemie (rezerwacja to zgłoszenie przez użytkownika chęci otrzymania dostępu do konkretnych publikacji, w wybrane godziny, we wskazane dni na terminalu bibliotecznym).
  4. ACADEMICA umożliwia rezerwację publikacji chronionej na dowolny termin (z dwutygodniowym wyprzedzeniem). Zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji, w jednym module czasowym można korzystać jednocześnie z 5 pozycji (moduł czasowy – 1 godzina).
  5. Każdy wybrany tytuł przeglądać można przez 3 dowolnie wybrane dni. Terminal jest dostępny w godzinach pracy biblioteki.
  6. Dozwolona przerwa w korzystaniu z terminala wynosi 15 minut. Po tym czasie następuje automatyczne wylogowanie z systemu i zwolnienie posiadanej rezerwacji.
  7. Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona użytkownikowi, jeżeli nie jest w tym czasie udostępniona lub zarezerwowana przez innego czytelnika. W momencie zakończenia korzystania z publikacji naukowej na terminalu, staje się ona dostępna dla pozostałych użytkowników.
  8. Rezerwacji publikacji można dokonać poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie academica.edu.pl na wybrane terminy, na najbliższe 14 dni.
  9. Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje naukowe, nie ma możliwości pobierania i drukowania przeglądanych  materiałów.


Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w "Podręczniku czytelnika" <https://bnedu-my.sharepoint.com/personal/academica_academica_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Facademica%5Facademica%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2FPliki%20na%20stron%C4%99%2FPodr%C4%99cznik%20czytelnika%20CWPN%20Academica%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Facademica%5Facademica%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2FPliki%20na%20stron%C4%99> oraz w zakładce "Najczęściej zadawane pytania" <https://academica.edu.pl/help>.