Strona główna / Dla pracowników / Polityka antykorupcyjna

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN działa w oparciu o najwyższe standardy etyki zawodowej wyznając zasadę braku tolerancji wobec jakichkolwiek przejawów i prób korupcji.

 

IRWiR PAN realizuje politykę przeciwdziałania zjawiskom korupcji poprzez:

1.     podejmowanie działań w kierunku zwalczania zagrożeń korupcyjnych,

2.     podnoszenie świadomości pracowników w zakresie możliwości przeciwdziałania

występującym zagrożeniom korupcyjnym,

3.     podejmowanie właściwych działań w odniesieniu do zagrożeń i praktyk korupcyjnych,

4.     funkcjonowanie w oparciu o przejrzystą strukturę organizacyjną będącą gwarancją

efektywnego, skutecznego i zgodnego z prawem działania,

5.     ograniczenie uznaniowości pracowników Instytutu.

Dyrekcja IRWiR PAN wprowadziła Regulamin przeciwdziałania korupcji w Instytucie i nakłada na wszystkich pracowników, współpracowników obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Każdy pracownik, który zaobserwował zjawisko korupcji, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu pracodawcy lub Rzecznikowi Dyscyplinarnemu IRWIR PAN.

 

Polityka antykorupcyjna w IRWiR PAN realizowana jest zgodnie z zasadami Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 - TUTAJ

 

Przydatne informacje:

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy zamówieniach publicznych TUTAJ

 

Szkolenia antykorupcyjne CBS TUTAJ